محکومیت رژیم آخوندها بدلیل نقض حقوق بشر در اجلاس ژنو

نقض حقوق بشر توسط اخوندهای حاکم برایران در در بیست و دومین اجلاس دوره ای شورای حقوق بشر ملل در ژنو محکوم شد.

نمایندگان کشورهای عضو پی از گزارشی که از طرف گزارشگر در امور حقوق بشر در ایران از جمله، اعدام و شکنجه داد، این کشور را به خاطر نقض مستمر حقوق بشر محکوم کرد.

نماینده امریکا در این رابطه گفت: جامعه بین المللی از این که رژیم ایران با گزارشگر همکاری نکرده است هم چنان نگران است، در این حکومت مدافعان حقوق بشر و مخالفان مورد اذیت و آزار و زندان و شکنجه قرار می گیرند. او در سخنانش به شهادت ستار بهشتی اشاره کرد که تنها پس از چند روز دستگیری زیر شکنجه در زندانهای رژیم جان باخت.

جواد لاریجانی مهره اعزامی خامنه ای به ژنو گزارشگر ویژه را مورد حمله قرار داد و گفت، منابع این گزارشگر مخالفان نظام هستند. وی افزود، جمهوری اسلامی از اساس با تعیین گزارشگر برای ایران مخالف بوده است. واکنش لاریجانی آن قدر فضاحت بار بود که رئیس اجلاس حرفهای او را خارج از چارچوب و استانداردهای بین المللی عنوان کرد و گفت، کسی نمی تواند گزارشگر را هدف قرار دهد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...