مذاکرات هسته‌ای وین به بن بست رسید

بر اساس گزارشهای خبرگزاریهای بینالمللی رژیم ایران و شش کشور قدرتمند جهان در پنجمین دور مذاکرات هسته‌ای که طی یک هفته در وین ادامه داشت موفق نشدند برسر مسائل اصلی مورد اختلاف به توافق دست یابند.

در این رابطه خبرگزاری تسنیم ارگان نیروی تروریستی قدس (31خرداد) طی یک گزارش تحلیلی از شکست و به بن بست رسیدن مذاکرات وین5 خبر داد. «تسنیم» به اظهارات اخیر ظریف اشاره کرد که این بار بر خلاف همیشه «با لحنی شدید انتقاداتی از طرف مقابل کرد… و به صراحت به اختلافات مبنایی ایران و طرف مقابل… پرداخت».

وندی روث شرمن، نماینده امریکا در مذاکرات گفت که عدم توافق ایران با پیشنهادهای غرب خود علامتی دال بر مخفی سازی ایران در مورد برنامه هسته ای است.

تسنیم، با ابراز خرسندی از عدم توفق نوشت: «نتیجه همه ارتباطات تلفنی و مذاکرات مستقیم با آمریکاییها این بوده است که آنها با زیاده خواهیهای خود و با این که ایران تمام همراهیهای لازم و تضمینهای ممکن مبنی برصلح آمیز بودن فعالیتهایش را داده است، مذاکرات را به بن بست رسانده اند… اما تیم هسته یی ایران نمی خواهد بن بست مذاکرات، تبدیل به شکستی رسمی شود چرا که هم به مردم وعده حل مسأله را داده است و هم حداقل در شرایط فعلی از شکست رسمی مذاکرات چیزی عاید کشور نمی شود».

ارگان نیروی تروریستی قدس سپاه پاسداران با اشاره به ادعای ظریف و تیم مذاکره کننده مبنی بر آغاز نوشتن متن توافق جامع، می نویسد: «آغاز نوشتن متن توافق جامع یعنی همان مثل قدیمی خودمان که می گوید از این ستون تا آن ستون فرج است فقط تجربه نشان داده است که آمریکاییها برای «آن ستون» برنامه ریزی کرده اند اما آیا تیم هسته یی ایران نیز برای «آن ستون» برنامه ای دارد یا فقط به امید فرج است؟ باید منتظر ماند و سیاست ها و رفتارهای بعدی را رصد کرد».