مردم دلیر تهران ائین مرگ برخامنه ای را در همه جا بصدا دراوردند

مخالفت خامنه ای با برپایی آیین شکرگزاری سلامت

خامنه ای با برگزاری مراسم شکرگزاری سلامتی برای وی  در سالگرد حادثه ۶ تیر مخالفت کرد. وی در پیغامی شفاهی گفت: «بگویید مراسم شکرگزاری لازم نیست. مرا در دلتان دعا کنید.»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...