مرسی خلع ید شد- ارتش زمام امور مصر را به عهده گرفت

militaren2

ارتش مصر کنترل کشور را به عهده گرفت

بر اساس اخرین خبرها ارتش مصر مرسی را از سمت ریاست جمهوری برکنار کرده است و زمام امور کشور را به عهده گرفته است.
در همین حال گزارش میشود که ارتش همچنین کنترل تلویزیون مصر را بعهده گرفته و از بعضی از کارکنان ان خواسته است تا محل را ترک کنند.

ارتش مصر همچنین اعلام داشته است که به زودی انتخابات جدید را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...