مريم رجوي: مرحله سرنگوني رژيم را شروع كرده ايم و بهاي آن هرچه باشد عقب نشيني نخواهيم كرد

روزنامه الشرق چاپ قطر
مریم رجوی رهبر اپوزيسيون ايران به الشرق میگوید:
· مرحله سرنگوني رژيم را شروع كرده ايم . بهاي آن هرچه باشد عقب نشيني نخواهيم كرد
· هدفمان سرنگوني ديكتاتوري و برقراي ايراني دمكراتيك صلح جو و غير اتمي است.
· به محض به قدرت رسيدن تمام نيروهاي ايراني را از سوريه و عراق و يمن بيرون خواهيم كشيد. رژيم ايران نه ايران برايش مهم است و نه شيعه, و درتاريخ ايران مانند اين رژيم وجود ندارد كه به اين اندازه كشور ما را نابود كرده باشد.
· پيام ما به تمام كشورهاي منطقه اين است… دشمن مشتركي بنام رژيم ايران در جلوي ما قرار دارد.. كه بايد آن را از بين برد.
· رژيم ايران بعد از اينكه جلوي رشد اقتصادي را گرفت, از جانب تمام ايرانيان منفور شده است.
· مقاومت ايران در دوران روحاني 5 بار مورد آتشباري موشكي قرار گرفت.
· برنامه ما براي اداره كشور بعد از رفتن رژيم آماده است و مردم دست بالا را خواهند داشت.
· شيعه هاي واقعي كساني هستند كه اهل سنت را برادران و خواهران خود ميدانند.
· تاريخ گواهي خواهد داد كه حكومت فرقه گراي ايران پشت گسترش محدوده جنگهاي فرقه اي در منطقه بوده است.
· جنگ شيعي و سني ساخته و پرداخته رژيمي است كه با آن بر دخالتهايش و اشغال كشورها سرپوش مي گذارد.
· مشتاقانه منتظر روابطي دوستانه و برادرانه با تمام همسايگانمان از كشورهاي اسلامي و عربي هستيم.
· حضور امير تركي در كنفرانسمان نشان دهنده دوستي و برادري بين عربستان و مردم ايران است.
· پيگيرانه براي محاكمه رهبران اين رژيم به اتهام كشتن 30هزار زنداني سياسي تلاش مي كنيم.
· فايل صوتي منتشر شده منتظري دست داشتن خامنه اي در كشتار زندانيان سال 67 را بصورت آشكاري نشان ميدهد.
شوراي ملي مقاومت ايران ژوئيه گذشته, كنفرانس سالانه خود را با شركت هزاران مخالف ايراني و با حضور نمايندگان كشورهاي خارجي و عربي در پاريس پايتخت فرانسه برگزار كرد. آنچه توجهات را جلب نمود, حضور امير تركي الفيصل ”رئيس سابق دستگاه اطلاعاتي سعودي در اين كنفرانس مي باشد” كه سخنراني او در اين كنفرانس مورد توجه تمامي رسانه هاي خبري جهان قرار گرفت و در ايران سروصدايي به پاكرد.
”الشرق ” به عنوان اولين روزنامه عربي بود كه با خانم مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده شوراي ملي مقاومت ايران, بازوي سياسي مقاومت ايران گفتگو كرد كه در آن تأكيد نمود كه مقاومت ايران مرحله سرنگوني رژيم ايران را شروع كرده و از اين هدف عقب نشيني نخواهد كرد و بهاي آن هرچه كه مي خواهد باشد و حضور هزاران مخالف ايراني و نمايندگان كشورهاي اروپايي و آمريكايي و عربي در اين كنفرانس را ارج گذاشت.
رجوي همچنين تاكيد نمود كه هدف مقاومت همانا سرنگوني رژيم و برپايي ايراني دمكراتيك و صلح جو و غير اتمي است. و اولين هدف مقاومت بعد از رسيدن به حاكميت, بيرون كشيدن تمام نيروهاي ايراني از سوريه و عراق و يمن و لبنان دانست.
رجوي گفت مقاومت برنامه روشني دارد كه در عدم قبول هرگونه دولتي ديني در ايران و برقراري جمهوري كثرت گرا و برابري زن و مرد, دادن حقوق قوميت هاي مختلف ايراني و احترام به حقوق بشر و رد برتري ديني خلاصه مي شود. و اين برنامه مورد تائيد اكثريت پارلمانترها از كشورهاي مختلف قرار گرفته است.
رجوي افزايش آمار اعدامهاي سياسي برعليه مخالفان ايراني بخصوص اهل سنت و كُردها در ايران طي هفته هاي اخير را فاش ساخت كه ترس رژيم ايران از وضعيت جامعه كه به مرحله انفجاري رسيده را نشان مي دهد. كه اين رژيم با اين اعدامها تلاش مي كند رعب را برجامعة به شدت مخالف خود حاكم كند. علائمي كه در افق ظاهر ميشود, اين است كه مردم ايران خواستار سرنگوني تماميت رژيم مي باشند.
و اما متن اين مصاحبه:
– بعد از موفقيت كنفرانس سالانه شما در پاريس كه در ژوئيه گذشته برگزار شد.. نقشه طرح استراتژيك شما براي مرحله آينده چيست؟
– مقاومت ما در روزهاي آينده براي سازماندهي و گسترش فعاليتهاي خود و شبكه هايش در داخل در وضعيتي كه دو تغيير قابل توجهي در داخل ايران وجود دارد تلاش خواهد كرد.
اول. بدليل دست داشتن رژيم حاكم بر ايران در جنگ هاي منطقه اي و جنگ در داخل خودشان ركود شديد اقتصادي و ميزان بيكاري كه به 10 ميليون بيكاريا بيشتر رسيده است. امري كه رژيم حاكم بخاطر دست داشتن در جنگهاي منطقه و جنگ داخلي خودشان صداي مخالفت در جامعه ايران بالا گرفته است. به همين دليل هرروز مي بينيم كه قشر هاي مختلف و كاركنان بخش هاي مختلف در جاهاي مختلف دست به اعتصاب و اعتراض ميزنند. در بعضي روزها سه تا چهار تجمع اعتراضي در جلوي مجلس صورت ميگيرد كه توسط نيروهاي امنيتي سركوب مي شوند.
دوم. افزايش استقبال هموطنان بخصوص قشر جوان براي پيوستن به مجاهدين خلق و مقاومت علي رغم موج بي سابقة تبليغاتي رهبران رژيم و رسانه هاي خبري وابسته به آنها براي مخدوش كردن چهره مان كه مسلماً اين عكس العمل طبيعي براي تائيد مردمي ما مي باشد.
– رژيم چگونه مقاومت را مخدوش ميكند؟
– طي سال گذشته اطلاعات ايران 23 فيلم و سريال تلويزيوني از شبكه هاي تلويزيوني و خانه سينما با هدف شيطان سازي ”مجاهدين خلق“ به نمايش گذاشت. رژيم همچنين طي سالهاي گذشته با همين هدف, صدكتاب منتشر نمود. علاوه بر آن براي مخدوش كردن چهره ما در نزد جوانان اقدام به برپايي نمايشگاهاي متعدد عكس و فيلم در شهرهاي مختلف ايران نمود. اما اين تلاشها نتايج معكوسي داشت.
غرب و ايران
– نقطه نظر شما در مورد مناسبات غربيها با رژيم ايران چيست؟
– عليرغم سياست مماشاتي كه كشورهاي غربي در قبال ايران اتخاذ دارند, ما پيگيرانه تلاش مي كنيم شرايطي بوجود بياوريم كه رهبران اين رژيم به اتهام ارتكاب كشتار 30هزار زنداني سياسي و شكنجه و اعدام هزاران نفر ديگر محاكمه شوند.
و به موازات افزايش فعاليتهاي مقاومت تلاش مي كنيم طرفهاي خارجي را قانع نمائيم كه مماشات با اين رژيم منجر به تغيير روش اين رژيم و دست كشيدن آن از صدور تروريسم و بنيادگرايي نمي شود. بلكه بعكس او را تشويق خواهد نمود كه هرچه بيشتر به فتنه انگيزي و تروريسم در منطقه و جهان دست بزند و هرچه بيشتر و وحشيانه تر در داخل ايران سركوب كند.
در عين حال به صورت مستمر از طريق روابط خودمان با سازمان ملل و آمريكا و اتحاديه اروپا تلاش خواهيم كرد كه حفاظت مجاهدين در كمپ ليبرتي در نزديكي فرودگاه بغداد را تامين و آنها را به خارج از عراق منتقل نمائيم. بخصوص كه پنج روز قبل از برگزاري ”كنفرانس سالانه مقاومت ”مورد حمله موشكي قرار گرفتند. و اين پنجمين باري است كه در زمان روحاني مورد تهاجم قرار مي گيرند.
خواسته هاي مقاومت
– خواسته شما بطور مشخص چيست؟ .. آيا فقط سرنگوني رژيم است يا خواسته هاي ديگري هم داريد؟
– بله هدف ما به زير كشيدن رژيم از حاكميت است. بعد از آن برپايي ايراني دمكراتيك و كنار زدن تمام نشانه هاي سياسي و اخلاقي و اقتصادي اين رژيم فاسد و جنايتكار و ايجاد آباداني و پيشرفت و رفاه كشورمان و ساختن ايراني صلح جو و غيراتمي كه روابط دوستانه و برادرانه اي با تمام همسايگانمان و كشورهاي اسلامي و عربي داشته باشد.
همچنين ثروت كشور در انحصار رژيم و سپاه پاسدارن و ديگرارگانهاي نظامي و امنيتي قرار دارند و تمام در آمد كشور صرف سركوب داخلي و تروريسم و برافروختن جنگ در منطقه بخصوص سوريه و عراق و يمن گرديده است و دزدي و اختلاس و رشوه خواري و قاچاق توسط هيئت حاكمه به مرز وحشتناكي رسيد. براي همين مقاومت ايران برنامه مفصلي براي ايران بعد از اين رژيم دارد كه آنرا در برنامه ده ماده اي خلاصه كرده كه مهمترين آن عبارتند از: نفي هرگوني دولت ديني در ايران و برقراري جمهوري كثرت گرا, برابري زن و مرد, دادن حقوق مليت هاي مختلف ايراني, احترام به حقوق بشر, نفي هرگونه تبعيض ديني. اين برنامه مورد حمايت اكثريت پارلمانهاي كشورهاي مختلف قرار گرفته است. همچنين تلاش مي كنيم در برنامه ايران فردا دخالت در منطقه, اشغال كشورهاي ديگر و گسترش جنگ طلبي نامشروع و پروژه هاي نظامي و اتمي را متوقف سازيم.
اولويت هاي مقاومت
– اگر به حاكميت برسيد, اولويت هاي شما چيست؟ آيا كشور را بازسازي, يا روابط با كشورهاي عربي را اصلاح و نيروهاي ايراني را از كشورهايي كه اشغال كرده بيرون مي كشيد؟
– بدون شك بعد از سرنگوني رژيم ما با مشكلات بزرگ و زيادي براي بازسازي كشور مواجه خواهيم بودكه حاكميت دو ديكتاتوري براي بيش از 90سال آنرا ويران كرده اند, كما اينكه بازسازي روابط برادرانه با همسايگانمان و كشورهاي عربي و اسلامي كه رژيم آخوندها بيش از 38سال حاكميت براي صدور تروريسم و بنيادگرايي به آنها تلاش كرده, ماموريت سخت ديگري است كه بايد بسرعت آن را به اجرا درآورد و همچنين بازسازي نمودن اقتصاد نابودشده كشور.
– گامهاي عملي كه به محض سرنگوني رژيم اتخاذ مي كنيد چيست؟
– ابتدا بايد مردم را درتعيين سرنوشت خود به طور مستقيم مشاركت دهيم. براي اين كار طي شش ماه بعد از سرنگوني اقدام به تأسيس مجلس مؤسسان با آزادي كامل و رأي عموم آحاد ملت مي كنيم تا قانون اساسي جمهوري جديد را تدوين نمايند. براساس اين قانون, رئيس جمهور و پارلمان و ديگر ارگانهاي انتخاباتي براساس انتخاباتي آزاد و سالم تعيين خواهد شد و زنان بايد مشاركتي فعال و برابر در رهبري ايران فردا داشته باشند.
اهل سنت ايران
– آنچه مشخص است, اين است كه شيعيان در ايران اكثريت را تشكيل مي دهند. آيا به نظر شما درحكومت آينده شيعيان بايستي هژموني را داشته باشند؟ و تنظيم شما با اديان ومذاهب مختلف چگونه خواهد بود؟
– هدفمان اين است كه هرگونه وابستگي مذهبي يا قومي در ايران را به عنوان معيار شركت در اداره سياست كشور لغو نمائيم و تمام شهروندان در كشور برابر هستند. صرف نظر از اعتقادات يا وابستگي شان به مذهب يا مليت. همچنين به ستم و سركوب غير مسلمانان نقطه پايان خواهيم گذاشت و جنايات و تبعيض و سركوبي كه اكنون عليه خواهران و برادران اهل سنت ما اعمال مي شود كه به آنان اجازه نمي دهند در تهراني كه جمعيت آن 13 ميليون نفر است مسجد بسازند پايان خواهيم داد. برنامة ”شوراي ملي مقاومت ايران ”در رابطه با دين و دولت كه در سال 1985 مورد تصويب قرار گرفت تصريح مي كند كه شورا به تمام اديان و مذاهب احترام مي گذارد و براي هر دين يا مذهبي امتياز يا حقوق ويژه اي به رسميت نمي شناسد. و تمام اشكال تفرقه برعليه اديان و مذاهب در پهنه آزادي فردي و اجتماعي را نفي مي كند و هيچ شهرونداي را به خاطر اعتقاد به دين يا مذهب خاصي نمي توان از حق رأي و انتخاب شدن يا درس خواندن يا استخدام يا ممانعت از قضاوت و دادرسي منع نمود. كما اينكه اين طرح تمام اشكال آموزش ديني و عقيدتي اجباري و انجام اجباري آداب و رسوم و شعائر ديني را ممنوع و حق اديان و مذاهب در تدريس اصول خود و تبليغ آن براي ديگران و برپايي شعائر و آداب و رسوم خود به صورت آزادانه را تضمين نموده و به آنها در احترام گذاشتن به امكانات و مايملك خود حق ميدهد“.
ما همچنين دادگاههاي انقلاب و دادستاني هاي كل و دادگاههاي شرعي را منحل خواهيم نمود كه جزء وظايف مبرم دولت موقت مي باشد. تمام اقدامات قضايي از جمله تحقيقات جنايي و حل و فصل تمام شكايت ها و درخواستها و محاكمات در چارچوب دستگاه قضايي واحدي در جمهوري صورت خواهد گرفت. كه با اصول قانوني شناخته شده بين المللي و مبتني قوانين قضايي خواهد بود.
شركت امير تركي الفيصل
o شركت امير تركي الفيصل در گردهمايي امسال تان را چگونه مي بينيد؟ و از سعودي و كشورهاي خليج چه درخواستي داريد؟
– شركت امير تركي الفيصل و سخنراني او در اين گردهمايي, نشانه اي از دوستي و برادري بين عربستان و همه كشورهاي همسايه و كشورهاي عربي از طرفي, و مردم ايران از طرف ديگر است. و اين نشان داد كه دشمني بين ايران و كشورهاي منطقه وجود ندارد. بلكه دشمني بين رژيم ايران با مردم ايران و با كشورهاي منطقه است. ما اميدواريم كه بتوانيم منطقه اي بسازيم خالي از جنگ و خشونت و تروريسم برپايه دوستي و برادري و همكاري همه جانبه و تاسيس جبهة مشترك ضد تروريسم و بنيادگرايي كه از رژيمي بنيادگرا ناشي مي شود.
بيشترين ترس رژيم ايران از همبستگي كشورهاي منطقه با مقاومت ايران است. براي اينكه آنها مي خواهند با اسم شيعه و سني جنگ را به منطقه صادر كنند تا بتوانند ايرانيان را براي دفاع از اعتقاداتشان اعزام كنند, درست همان كاري كه در ابتداي جنگ هشت ساله با عراق انجام ميدادند. ولي در حقيقت بزرگترين دشمن رژيم ايران خود مردم ايران هستند كه اكثريت آنها شيعه مي باشند و اين رژيم نه ايران نه شيعه برايش مهم نيستند. و من مي توانم با صداي بلند و آشكارا بگويم آنچه اين رژيم طي ساليان گذشته و برعليه منافع ملي ايران انجام داده و اعدامهايي كه از شيعيان كرده, در تاريخ ايران هيچ حاكم ديگري انجام نداده است.
براي همين مي گوئيم كه غلبه بر سرطان بنيادگرايي در منطقه با خلع يد از اين رژيم شروع مي شود, و اين كار جز با همبستگي بين مردم و مقاومت ايران و تمام كشورهاي عربي و اسلامي در منطقه انجام نخواهد شد.
و اجازه بدهيد از طريق شما پيامي به خلق برادر قطر و تمام مردم و كشورهاي اسلامي بدهم.
از زمان به قدرت رسيدن خميني تا امروز, اين رژيم تحت نام اسلام اقدام به تهديد و به چالش كشيدن زندگي و منافع مردم و كشورهاي همسايه كرده و تنش و درگيري و جنگهاي فرقه اي برپا نموده و عمليات تروريستي انجام داده و با استقرار سيستم هاي موشكي براي بي ثبات كردن آنها عمل كرده است. مردم ايران به شدت مخالف تحريكات اين رژيم عليه كشورهاي همسايه هستند و زندگي مسالمت آميز با همسايگان را ضروري مي بينند. در واقع دشمن مشتركي در مقابل ماست كه خود همين رژيم است و بدون شك وقتي ايران و منطقه به صورت كامل از شر اين دشمن خلاص شود, روابط سياسي و اقتصادي و فرهنگي دو باره باز خواهند گشت و تمام منطقه را به جلو خواهد راند. در كشور ما و كشورهاي شما ثروت و قدرت هاي بيشماري براي پيشرفت وجود دارد. اما به اعتقاد من بزرگترين نيرو همانا دوستي و برادري بين خلقهايمان است و اين منبع عظيمي است كه منطقه را به سمت شكوفايي پيش خواهد برد.
كشتار مخالفين در زندانها
چند روز است كه فايل صوتي آيت الله ”منتظري ”جانشين سابق خميني منتشر شده و جزئيات كشتار زندانيان سياسي در سال 1988 را افشاء ميكند كه هزاران زنداني قرباني آن بودند… دلايل درز اين فايل در اين زمان چيست؟ و آيا شما با استناد به اين فايل رژيم را تحت پيگرد بين المللي قرار خواهيد داد؟
– بلاشك! چرا كه انتشار نوار صوتي ملاقات منتظري با 4تن از مسئولين اجراي اين قتل عام بعد از نزديك به سه هفته, پرده از عمدي بودن كشتار زندانيان بعد از اتهام آنها به كفر را بر ميدارد. كما اينكه جزئيات جديدي از اين قتل عام وحشيانه را فاش مي سازد و همچنين سندي است تاريخي كه ميزان مقاومت و پايداري زندانيان مجاهد را نشان ميدهد و گواه قاطعي است بر مسئوليت رهبران رژيم در اجراي اين جنايت و قتل عام بي سابقه. و مهمتر از همة اينها, اين نوار دخالت آقاي منتظري كه يكي از پايه گذاران و نظريه پردازان اصل ”ولايت فقيه“ است را اثبات ميكند.
همچنين صحبت هاي منتظري با 4 عضو هيأت مرگ و اعتراف آنها به قتل عام زندانيان مجاهد و طرح آنها براي ادامة قتل عام, هيچ جاي شك و ترديدي به دست داشتن اين 4نفر و تعداد زيادي از رهبران اين رژيم باقي نميگذارد و همچنين خامنه اي كه آن زمان رئيس جمهور بود و علناً اين كشتار و اعدامها را تأييد كرد و با اجراي آن توانست زمينة رسيدن به قدرت خود را فراهم سازد.
o آيا مرتكبين اين جنايت را به دادگاه بين المللي خواهد كشاند؟
– آري به دادگاه خواهيم كشاند… اما جامعة جهاني نيز بايستي آنها را به دست عدالت بسپارد. بخصوص كه اين 4نفر و سايرين كه مجريان قتل عام زندانيان سياسي بودند كه در اين نوار به آنها اشاره مي شود و تا همين الآن نيز در بالاترين منصب قضائي و سياسي و اطلاعاتي قرار دارند.
از اين جهت, تأكيد مي كنيم كه هر چه هم كه زمان گذشته باشد, هرگز از خواستة محاكمة رهبران اين رژيم بدليل اين قتل عام كوتاه نخواهيم آمد. زيرا كه اين يك جنايت عليه بشريت است و شامل مرور زمان نمي شود و از ملل متحد و شوراي امنيت ميخواهيم زمينة ترتيبات سياسي و حقوقي محاكمة بين المللي رهبران اين رژيم را فراهم نمايند. »

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...