مرکزاماررژیم: 67 درصد از جامعه کارگری دچار فقر مطلق هستند

5e4a29c0e298d_2020-02-17_09-20

نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: “می‌گویند تحریم هستیم. اگر تحریم و فشار است، باید برای همه باشد، چرا فقط کارگران باید چوب تحریم را بخورند؟ فقط کارگران چوب نداشتن‌ها و کمبودها را می‌خورند.”

به نوشته اعتماد انلاین، حسن صادقی گفت: “پرداخت همان دستمزد حداقلی به کارگران رعایت نمی‌شود، کارگران حداقلی‌بگیری هستند که در ماه فقط یک میلیون و 517 هزار تومان درآمد دارند .”

وی ادامه داد: “حداقل حقوق کفاف یک‌سوم زندگی کارگران را هم نمی‌دهد چراکه بنا بر گفته خودشان (آمارهای رسمی مرکز آمار ایران) 67 درصد از کارگران گرفتار فقر مطلق و مزمن شده‌اند. به چه زبانی بگوییم که شما تورم را رها کرده‌اید، اما جلوی افزایش دستمزد کارگران را گرفته‌اید؟”