مرگ یک دکتر دیگر در شهرستان قاین خراسان جنوبی

5e7cf2cee1937_2020-03-26_22-52

پزشک بهداشت و درمان شهرستان قاین ، دکتر علی محمود خان شیرازی، بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. شهرستان قاین در استان خراسان جنوبی قرار دارد. رکنا