مریم رجوی از آمریکا و ملل متحد خواستار بازگرداندن ساکنان لیبرتی به اشرف شد

 

shora

حمله سوم موشکی – شماره ۷

 مریم رجوی از آمریکا و ملل متحد خواستار بازگرداندن ساکنان لیبرتی به اشرف شد.

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران حمله موشکی امروز به لیبرتی را، که به شهادت دو تن از مجاهدان و مجروح شدن ۵۰تن دیگر منجر شد واکنش زبونانة خامنهای در قبال بحران سرنگونی و تحریم نمایش انتخابات توصیف کرد. وی افزود: شعبده انتخابات با هر نتیجهیی آخوندها را وارد فاز جدیدی از شکنندگی و تزلزل میکند. از این رو خامنهای با حمله جنایتکارانه امروز قصد دارد بحران رژیمش را از نظرها پنهان کند و با ایجاد رعب و وحشت از قیام مردم جلوگیری  کند.

خانم رجوی تأکید کرد این حمله رویکرد غیر مسئولانه ملل متحد و دولت آمریکا را نیز برملا میکند که چهار ماه است در قبال خطر مبرم ناامنی لیبرتی سکوت و انفعال در پیش گرفتهاند. از چهار ماه پیش نماینده ملل متحد در عراق نه اقدامی برای باز کردن درهای لیبرتی و انتقال مجاهدین به اشرف انجام داد، نه کمترین تلاشی برای تأمین حداقل الزامهای امنیتی در لیبرتی به عمل آورده است.

خواست خانواده شهیدان و مجروحان و جامعه ایرانیان و مقاومت ایران اینست که مارتین کوبلر به خاطر فرستادن ساکنان اشرف به زندان لببرتی و اقدامات مجرمانه اش تحت پیگرد قضایی و در برابر عدالت و قانون قرار گیرد.

خانم رجوی بعدازظهر روز شنبه، به دنبال سومین حمله مرگبار به ساکنان لیبرتی، در نامههایی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا و دبیر کل و کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد خواستار اقدام فوری ملل متحد و دولت آمریکا جهت بازگشت مجاهدین از لیبرتی به اشرف شد تا از امنیت بیشتری برخوردار باشند. وی بر این واقعیت تأکید کرد که «رژیم ایران و حکومت عراق قتل عام پناهندگان و پناهجویان بی دفاع را در دستور دارند»،

 دبیرخانه  شورای ملی مقاومت ایران

۲۵خرداد۱۳۹۲ (۱۵ژوین۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...