مریم رجوی در پارلمان فرانسه: روابط اقتصادی با رژیم ایران باید به رعایت حقوق بشر مشروط شود

روز گذشته در يک جلسه در سالن ويکتور هوگو در مجلس ملی فرانسه در پاريس با حضور نمايندگان از گروه های مختلف سياسی، مريم رجوي حضور يافت

مريم رجوی در سخنرانی خود گفت: گسترش و استمرار روابط اقتصادی جامعه بين المللی با رژيم ايران بايد مشروط به توقف نقض حقوق بشر و پايان اعدام و شکنجه باشد. در اين جلسه که به دعوت کميته پارلمانی برای ايران دموکراتيک برگزار شد، شماری از قانونگذاران فرانسوی به سخنرانی پرداختند.

مريم رجوی گفت رژيم ايران در شرايطی که نقض حقوق بشر در ايران هر روز ابعاد عميق تر و گسترده تری به خود می گيرد، از سفر هيأتهای پارلمانی و تجاری سوء استفاده می کند تا به مردم ايران و به زندانيان سياسی بگويد، به رغم کشتار و اعدام و شکنجه، غرب در طرف نظام آخوندی است. لذا من از پارلمانترها و صاحبان صنايع می خواهم که مثل بسياری در اروپا که سفرهای خود را به ايران لغو کردند و حاضر نشدند کارت سفيد برای جنايات بيشتر به رژيم بدهند، اين دعوتها را رد کنند.

مريم رجوی ناديده گرفتن حمله وحشيانه 17آوريل به زندانيان سياسی در اوين توسط دولتهای غربی را تقبيح کرد و خواستار تحقيقات مستقل بين المللی در اين باره شد.

در اين جلسه پارلمانی که در آستانه دور جديد مذاکرات اتمی با ملايان برگزار شد، خانم رجوی تأکيد کرد که رژيم ايران صرفاً برای کم کردن تحريمهای بين المللی توافقنامه ژنو را امضا کرد، اما اين توافقنامه تنها برنامه دستيابی رژيم به بمب هسته يی را به تعويق انداخته است. رژيم توانسته سايتهايش را حفظ کند و حتی توان غنی سازی خود را بالا ببرد. به موازات آن، برنامه موشکهای بالستيک خود را بدون نگرانی ادامه می دهد. برای اطمينان از عدم دستيابی رژيم به بمب اتمي اين رژيم بايد پروتکل الحاقی و بازرسيهای سرزده را بپذيرد و برنامه غنی سازی و موشکی را به طور کامل متوقف کند.