مزدوران خامنه ای درعراق وتاکتیک دهه 60پاسداران خمینی

احتمال حمله آمریکا به حشد شعبی و گروههای مقاومت طی روزهای آتی

سرکرده گروه تروریستی «الابدال» وابسته به حشد شعبی عراق با اشاره به اینکه حمله به منطقه سبز کار آمریکاییهاست، از ترس امریکا، فرار به جلو کرده است تا مبادا امریکا توسرشان بزند.

کمال الحسناوی سرکرده گروه تروریستی «الابدال» وابسته به حشد شعبی عراق اعلام کرد که حملات اخیر راکتی علیه سفارت آمریکا در بغداد کار خود آمریکاییهاست. این بیچاره عقب مانده، خبر ندارد که خمینی دجال قبلا میگفت خودشان، خودشان را میکشند و بعد میایند شکایت میکنند، خرمن ها خودشان اتش میزنند ، دوستانشان را خودشان شکنجه میکنند و …………این مزدوران رژیم نمیدانند که این تاکتیک کهنه شده دهه 60سپاه پاسداران بود.

به نوشته خبرگزاری مهر، وی گفت که تنها طرفی که از حملات به سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد استفاده می‌کند و سود می‌برد، خود آمریکاست تا گروههای تروریستی در عراق را مورد سرزنش قرار دهد و در عراق بماند. هدف قرار دادن مراکز دیپلماتیک آمریکایی یا مراکز دیگر دیپلماتیک، از سوی الحشد الشعبی مردود است و گواه آن هم رد دخالت در این حملات از سوی هیئت حشد شعبی و دیگر گروههای مزدور رژیم است.