مسکو و دمشق هنوز اجازۀ بازرسی از شهر بمباران شدۀ دوما را نداده‌اند

رادیو فرانسه: پیتر ویلسون، نمایندۀ بریتانیا در سازمان منع سلاح های شیمیایی در نشست اضطراری شورای اجرایی این سازمان گفت که مسکو و دمشق هنوز اجازۀ دسترسی به شهر دوما را به بازرسازمان این سازمان نداده اند که جهت تحقیق دربارۀ بمباران شیمیایی هفتم آوریل شهر دوما به سوریه سفر کرده اند.

در واکنش، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، اتهام ایراد شده توسط بریتانیا را بی اساس خواند.

همزمان “کنت وارد”، نمایندۀ آمریکا در سازمان منع سلاح های شیمیایی، بعید ندانست که روسیه شواهد بمباران شیمیایی در شهر دوما را از بین برده باشد.

رویترز نوشته است که نمایندۀ آمریکا این سخن را در نشست سازمان منع سلاح های شیمیایی ایراد کرده که پشت درهای بسته در لاهه برگزار شد.

“کنت وارد” گفته است : “مدت زمان مدیدی است که این شورا ارعاب شیمیایی حکومت اسد را محکوم می کند و خواستار مجازات عاملان بمباران های شیمیایی سوریه در صحنۀ بین المللی است.”

نمایندۀ آمریکا در ادامه بعید ندانسته که بعد از بمباران شیمیایی هفتم آوریل، روس ها جهت پاک کردن شواهد و آثار بمباران شیمیایی به محل حادثه رفته باشند.

قرار بود امروز دوشنبه شانزدهم آوریل بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی به منظور نمونه برداری، گفتگو با شاهدان عینی و جمع آوری مدارک و اطلاعات به محل بمباران ها در دوما بروند.

کشورهای غربی می گویند که در هفتم آوریل هلیکوپترهای رژیم دمشق بمب های حامل گاز سارین و کُلور را به روی شهر دوما پرتاب کردند که در نتیجۀ آن دهها زن و کودک کشته شدند.

اتحادیۀ اروپا از ایران و روسیه خواسته است که با اعمال فشار بر متحد خود، بشار اسد، مانع او از بکارگیری سلاح شیمیایی بشوند.

نوشتۀ خبرگزاری فرانسه، یک گروه از کارشناسان سازمان منع سلاح های شیمیایی از دیروز یکشنبه پانزدهم آوریل جهت تحقیق دربارۀ بمباران هفتم آوریل در دوما به سوریه رفته است.

معاون وزیر امور خارجۀ سوریه امروز به هتل محل اقامت این کارشناسان در دمشق رفت. در پایان نشست سه ساعتۀ او با بازرسان سازمان منع سلاح های شیمیایی دولت دمشق امکان تحقیق دربارۀ بمباران دوما را تأئید نکرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...