مصباح یزدی: می گویند اگر مردم رأی دادند که نیازی به ولایت فقیه نیست

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی  خمینی  دجال گفت: امروز پاسخ به سوالات روز، از نیازهای جدی است؛ شاهد شبهاتی در مورد ولایت فقیه هستیم؛ یکی از رئیس جمهور های وقت در این موسسه گفته «اگر ولایت فقیه را قبول داریم چون در قانون اساسی آمده» و چون مردم به آن رأی داده اند، وقتی در بین سران این مسائل مطرح است، در میان مردم اوضاع چگونه خواهد بود؟!.

وی با بیان اینکه این نگاه که« دین برای جامعه ضروری نبود، طبعا نیازی به آخوند نبود و آن را مزاحم هم بدانند»؛ نگاهی بود که در دوره رضا شاه وجود داشت.

مصباح یزدی گفت: متأسفانه در درون روحانیت هم رفتارهای ایجاد می شد که این نگاه را تقویت می کرد. در گذشته از آخوند تنها به عنوان روضه خوان نام می بردند و هیچ انتظار دیگر از او نداشتند.

مصباح یزدی در بخش دیگری از سخنانش  از منفوریت مردم از دست اخوندها و رژیم دجال صحبت کرد و گفت:  اازالان بعضی از افکار مانند آیا نباید پذیرش اسلام، دین و ولایت فقیه را به رفراندم بگذاریم، گفت: این زنگ خطری است که به صدا در آمده و بسیار خطرناک است.

اگر مطرح شود شک داریم، اسلام حکومتی دارد یا ندارد و نهایتا بخواهیم توقعی درست کنیم، آیا درست می شود یانه؟

الان بعضی به این فکر هستند که دین را رفراندم کنند. اگر مردم رأی دادند که نیازی به ولایت فقیه نیست!. الان اوضاع و شبهات این است. برای رفع این مشکلات باید درمبانی حقوقی کار کرد که چه نیاز است همه چیز رابه رفراندم بگذاریم. این اوضاع فعلی است و برای این مسائل باید آماده شد. اگر آماده نشویم باید فاتح دین را خواند. «انتخاب»