مصطفی قره اوغلانی- تأملی بر موضعگیری دژخیمان رژیم در رابطه با کانون استراتژیکی نبرد ـ اشرف

Mostafa Kharoglanبا این موضعگیریهای دشمن ضد بشر که به نقش و موقعیت و “اهمیت راهبردی اشرف ” نه تنها در رابطه با کشورمان بلکه در رابطه با منطقه اذعان و اعتراف دارند و دقیقأ به دلیل همین ترس و رعشه های سرنگونی و کابوس شبانه روزی سرنگونی دست به این جنایت هولناک و ضد بشری یازید تا شاید در تحولات منطقه و ایران گریزگاهی از سرنگونی داشته باشند ولی به قطع و یقین و به گواه دوران دهساله پایداری و ایستادگی پر شکوه مجاهدان اشرفی و ماندگاری اشرف پایدار، تا همین الان، اوضاع از هر طرفی که بچرخد برنده و پیروز این نبرد پر شکوه خلق و انقلاب و اشرفیان قهرمان بوده و می باشد و همانطور که رهبر عزیز و بی نظیر مان ــ مسعود ــ در قبل از حمله ائتلاف غربیها و اشغال عراق گفتند و تأکید کردند که « علیرغم تمام فراز و نشیبها که در عراق در پیش رو است راه حل استراتژیک ، ماندن در عراق و پافشاری بر استراتژی ارتش آزادیبخش بوده و میباشد …(نقل به مضمون) » .

امروز با گذشت این سالیان بوضوح حقانیت و درستی این استراتژی عین آفتاب تموز اثبات شده میباشد و دشمن بعد از تمرکز دهساله و بکار بستن انواع توطئه ها و دسیسه ها و معاملات و سرکوبی ها به صریح ترین صورت ممکن و با بیانات مختلف تهدید اصلی خودش را اعلام میدارد ( بود و نبود و معادله حاکم فیمابین رژیم و مجاهدین ). و هر کس و نیرو و جریانی که عاجز از درک و فهم این ضرورت و استراتژی بود و نتوانست و (یا توان و صلاحیت همراهی با این استراتژی انقلابی و بن بست شکن را نداشتند ) یا نخواست بهای وفا ی به عهد و پیمان و ایستادگی بر اصول مبارزاتی و انقلابی را بپردازد، در صحنه مبارزاتی به منتهی الیه راست و تسلیم طلبی و سازش و ذلت وخیانت کشیده شدند وعبرت تاریخ شدند و در پروسه وعمل اجتماعی و مبارزاتی به دلیل ضدیت با مجاهدین و ماهیت و عمکرد ضد انقلابی و اپورتونیستی و بورژوایی خودشان به زائده های دشمن ضد بشری تبدیل شدند و به همکاری و اتحاد عمل با جنایتکاران کشیده شدند و به جاده صاف کن های رژیم ضد بشری تبدیل شدند و طاق بالنعل منویات دشمن ضد بشری را در رابطه مقاومت انقلابی و رهبری پاکباز و استراتژی انقلابی و ارتش آزادیبخش و آلترناتیو بی بدیل و انقلابی را پیش بردند و در عمل ،علیرغم هر ادعا و پوش و محملی به متحدان عینی وعملی دشمن جنایتکار در حمله و هجوم و شیطان سازی و جنگ روانی بر علیه دشمن اصلی رژیم ــ یعنی مجاهدین خلق و رهبری پاکباز و الترناتیو انقلابی و ارتش آزادی ــ شدند و در این پروسه دچار سقوط آزاد اخلاقی و سیاسی گشتند و حتی در اوج جنایت هولناک ضد بشری وقتل عام پیشتازان خلق در اشرف پایدار و خونین ، طلبکار خون مجاهدین از خود مجاهدین و رهبری پاکباز و فداکار و بن بست شکن شدند!! و تا توانستند به تخطئه و لجن پراکنی پرداختند و راه حل تسلیم و وادادگی و بریدگی و ترک صحنه جنگ را اشاعه دادند ــ دقیقأ همان خط وخطوطی که رژیم در طی این سالیان با سرکوب و توطئه و محاصره و دشنه وتبر وزرهپوش و رگبار و جنگ روانی و سیاسی بلاوقفه و با حداکثر بسیج نیرو در داخل و خارج و… بدنبالش بوده و میباشد ــ این دم و دنبالچه های آخوندی ( ایرج مزدور و رذل ، ایرج شکری مزدور و خبیث ، اسماعیل یغمایی خائن و خود فروخته ، مهناز قزلو عا طفه اقبال و یک دوجین خودفروخته دیگر …..) اینقدر وقیح و دریده وسفله هستند که خونخواهی این شهدای والامقام و مظلوم را نیز از مجاهدین میکنند !! ــ البته با پوش و سس مخالف رژیم !! ــ این گونه موضعگیری ها بی هیچ تردیدی و کاملأ آگاهانه فرو کردن هر چه بیشتر دشنه وخنجر دشمن بر تن مجروح میباشد و بعبارت دقیق تر تمام کش کردن همان مجروح و زخمی است که توسط دژخیمان در قتل عام و جنایت بی سابقه و ضد بشری صورت گرفته است .با قاطعانه ترین صورت این گونه دودوزه بازی ها ی دجالگرانه را محکوم میکنم و اعلام میدارم که شمایان همان آخوندها و پاسدارن خارج کشوری رجالگان رژیم منفور و وزارت اطلاعات و ولایت فقیه هستید که مستقیم وغیر مستقیم دست در خون دارید .لعنت ونفرین ابدی خلق و تاریخ بر شما گزمه گان سیاسی آخوندی که تیر و تبر ودشنه دژخیمان را بلاوقفه بر علیه رشیدترین و آگاهترین و فداکارترین فززندان و پیشتازان خلق تیز کرده و مقدمات سیاسی و روانی این جنایتها را فراهم کرده و می کنید. تف ولعنت بر شما اضداد مجاهدین که اینچنین با دنائت و شناعت و وقاحت خاصه تان که از آخوندها دارید ، بر مجاهدین میتازید و درونمایه کثیفتان را به ضد انسانی ترین وجه و با حقد و کینه حیوانی و آخوندی نثار مجاهدین پاکباز میکنید . زنده باد ارتش آزادی بخش ملی . مرگ بر رژیم جهل و جنایت ولایت فقیه ــ زنده باد رجوی ـــ مرگ بر خامنه ای

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...