مطبوعات کانادایی و به تمسخر گرفتن نمایش انتخاباتی رژیم

همزمان با تشدید موضع قاطع دولت کانادا علیه رژیم ایران، رسانه ها و مطبوعات کانادایی نیز به تمسخر نمایش انتخاباتی رژیم پرداختند.

به گزارش «گلوب اند میل» مطلبی را با عنوان «کانادا به مخالفان رژیم ایران اجازه سازمان یافتن می دهد» منتشر کرده و در آن، ادعا می کند که در آستانه انتخابات رژیم ایران و به واسطه رد صلاحیت های صورت گرفته از سوی شورای نگهبان، نشانه هایی از گسیختگی میان حتی وفاداران به نظام نیز به وجود آمده و این، فرصتی است که دولت کانادا نباید از دست بدهد.

به اعتقاد این روزنامه، با توجه به نقشی که ابزارهای ارتباطی در تحولات سال های اخیر جهان عرب ایفا کردند، آمریکا و کانادا به درستی بخش های اقتصادی رژیم  ایران را هدف تحریم قرار داده و در مقابل، تحریم ها را از بخش های ارتباطی و اطلاع رسانی برداشته اند.

بر این اساس، این روزنامه اقدام کانادا در وضع تحریم های شدید علیه رژیم ایران و تصمیم دولت آمریکا در برداشتن تحریم های لوازم ارتباطی را هم راستا و هماهنگ با هم و در جهت یک هدف مشترک می داند.

«تورنتو استار»، دیگر روزنامه کانادایی نیز با انتشار مطلبی، انتخابات رژیم ایران را  زیر سوال برده است.

این روزنامه با لحنی تمسخرآمیز می نویسد: «نسبت انتخابات رژیم ایران به دموکراسی، مانند نسبت عصاره میوه به آب پرتقال طبیعی است؛ هرچند مشابه به نظر می رسد، اما فاقد آن عناصر و محتویات سالم است».

این روزنامه سپس اقدام به زیر سوال بردن تصمیمات شورای نگهبان در تأیید صلاحیت نامزدها کرده و می نویسد: «این انتخابات، مربوط به امید و تغییر نیست؛ بلکه صبر و انتظار است».

تورنتو استار همچنین ضمن اشاره به تحولات سال های اخیر کشورهای عربی، به بررسی احتمال تکرار این وقایع در ایران و یا شکل گیری یک به اصطلاح «بهار ایرانی» می پردازد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...