مغزمتفکر حمله های جمعه شب فرانسه کشته شد

paris-belgian-mastermindبر اساس اخرین خبرها عبدالحمید اباعود که به مغز متفکر حملات جمعه پاریس معروف شده بود در عملیات امروز پلیس در پاریس کشته شده است.

بنابر آخرین خبرها، در این   عملیات ویژه پلیس فرانسه که بامداد چهارشنبه برای دستگیری عبدالحمید اباعود شهروند بلژیکی مراکشی تبار در محله فقیر نشین سَن دُنی آغاز شده بودسه  تن کشته شده که یکی انها عبدالحمید اباعود بوده است.

در این عملیات حداقل 5 پلیس زخمی شدند و  8 مظنون دیگر دستگیر شده است.