مــراسـم اخـتـتامـیـه‌ دوره‌ آمـوزش سیاسی و نظـامى در اردوگـاه‌ سـازمان خـه‌بـات

روز پنجشنبه‌ ٢٢ فروردین ماه‌ ١٣٩٢ مراسم اختتامیه‌ اموزش سیاسی و نظامى جمعى از پیشمرگان تازه‌ ملحق شده‌ به‌ صفوف سازمان خه‌بات برگزار گردید. برنامه‌ها با دقیقه‌اى سکوت براى روان پاک شهدا و سرود من کوردم اغاز گردید. سپس اقاى على بهرامى مسئول کمیسیون سیاسی نظامى و عضو کمیته‌ مرکزى سازمان خه‌بات به‌ همین مناسبت سخنانى ایراد نمودند.

سازمان خبات کردستان

ایشان طى سخنانشان ضمن اشاره‌ به‌ وظیفه مهم مبارزه‌ گفت: ما در شرایط بسیار حساسى قرار داریم که‌ امادگى نیروى پیشمرگه‌ در هر دو بعد نظامى و سیاسی را مى طلبد. اقاى به‌هرامى در ادامه‌ سخنانش گفت ، سنگر سازمان خه‌بات سنگرى مناسب و سالم براى فرزندان کوردى است که‌ خواستار اداى دین خود به‌ خاک و میهن و پیوستن به‌ نیروى پیشمرگ هستند. ایشان در ادامه‌ سخنانش به‌ وضعیت سیاسی و اقتصادى کنونى حاکمیت اخوندى پرداخت و توضیحاتى روشنگرانه‌ در رابطه با بحرانهاى یکى پس از دیگرى حاکمیت ارائه‌ دادند و بر پایه‌ همین توضیحات افق پیش روى مبارزین راه‌ ازادى را بسیار روشن دانستند. همچنین امادگى مردم و نیروهاى انقلابی کوردستان را براى مراحل نوین اتى یاداور گشتند.

در ادامه‌ سخنان اقاى على بهرامى مسئول کمیسیون سیاسی نظامى سازمان خه‌بات یکى از رفقاى تازه‌ ملحق شده‌ به‌ صفوف سازمان به‌ نیابت از همه‌ پیشمرگان جدید پیامى تقدیم نمود که‌ در ان از همه‌ اموزگاران دوره‌ تشکر و قدردانى نموده‌ بودند.
پس از این بخش از برنامه‌ها سلاح شرف و پیشمرگه‌اى توسط اقاى على بهرامى و خانم شیلان محمدى مسئول کمیته‌ زنان و عضو کمیته‌ مرکزى سازمان خه‌بات بر اعضاى تازه‌ ملحق شده‌ توزیع گشت و بدین شیوه‌ مراسم به‌ پایان رسید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...