مقامات فرانسه بدون عذرخواهی نباید به ایران سفر کنند

نماینده مردم اصفهان خواستار عذرخواهی مقامات فرانسه از دخالت هایشان در ایران پیش از سفر به کشورمان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در پایان جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی احمد سالک نماینده مردم اصفهان در تذکری گفت: ۱۸۰ نفر از نمایندگان از رئیس جمهور در مورد مالباختگان موسسات مالی و اعتباری سوال کردند اما هیئت رئیسه اجازه رسیدگی به این سوال را نمی دهد.
نماینده مردم اصفهان ادامه داد: رئیس جمهور و وزیر خارجه فرانسه می خواهند به ایران بیایند، کشور فرانسه پیش از این در مسائل داخلی ایران دخالت کرده و در جنگ تحمیلی به دشمن ایران کمک کرده است. این مقامات بدون عذرخواهی نباید به ایران بیایند

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...