مقتدا صدر گروه‌های همسو با ایران را از حکومت ائتلافی عراق حذف کرد

رادیو فرانسه: مقتدا صدر که فهرست انتخاباتی اش بیشترین آرای انتخابات پارلمانی عراق را به دست آورده خواستار تشکیل حکومت ائتلافی با برخی گروه های رقیب شده است.

بر اساس قانون اساسی عراق، فهرستی که بیشترین نمایندگان مجلس را کسب می کند وظیفۀ تشکیل حکومت را برعهده دارد و به این ترتیب مقتدا صدر که پیش از این در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بود، در موقعیت تشکیل حکومت جدید قرار گرفته است.

با این حال، پس از پیروزی، مقتدا صدر دو گروه رقیب و نزدیک به جمهوری اسلامی ایران را از پیشنهاد خود برای تشکیل حکومت ائتلافی حذف کرد.

نخستین گروه شامل فرماندهان پیشین گروه حشدالشعبی می شود که مقام دوم را پس از فهرست مقتدا صدر در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورده است. فهرست نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق که مقام سوم را کسب کرده دیگر گروهی است که مقتدا صدر تشکیل حکومت ائتلافی با آن را منتفی دانسته است.

مقتدا صدر که عمیقاً به استقلال عراق پایبند است سخت با حضور و دخالت های جمهوری اسلامی ایران در عراق مخالف است و در نتیجۀ این مخالفت تدریجاً به عربستان سعودی، رقیب اصلی ایران در خاورمیانه، نزدیک شده است.

در انتخابات پارلمانی عراق، مقتدا صدر با حزب کمونیست این کشور حول مبارزه با فساد ائتلاف کرد و فهرست مشترک آنان توانست از مجموع ۱٨ استان عراق بیشترین آرا را در ۶ استان این کشور از جمله در بغداد به دست آورد. این فهرست ائتلافی مقام دوم را در ۴ استان دیگر عراق به دست آورده است.

در این حال فهرست ایاد علاوی، معاون رئیس جمهوری عراق، که شخصیتی لائیک است همچون گذشته بیشترین آرای سنی های عراق را کسب کرده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...