ممانعت از درمان زندانی سیاسی علی معزی

moezi1بعد از چندین ماه که پزشک قانونی زندان اوین ضرورت انتقال زندانی سیاسی علی معزی، از خانواده مجاهدین اشرفی، بدلیل وضعیت حاد بیماری سرطان به بیمارستان بیرون از زندان را مشخص کرده است ، ولی ماموران جنایتکار اوین تا کنون مانع از هر اقدامی برای پیگیری درمانی ایشان شده اند این در شرایطی است که به این زندانی سیاسی حکم داده شده و از ممنوع الملاقات هم در آمده است.
آقای علی معزی که مدتهاست از بیماری سرطان دررنج وعذاب است بدلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع در وضعیت نامناسبی بسرمی برد بروز علام مشکوک در بدن وی بیانگر عود سرطان و رشد غده های سرطانی می باشدعلیرغم این تا کنون مانع از هراقدام درمان برای ایشان شده اند.

لازم بذکر است که ماموران جنایتکاراطلاعات آخوندی بعد از مدتها دوشنبه ۹۱.۱۱.۲۳ درحالی که بیماری آقای معزی بسیارحادشده بود ناچارا اورا به بیمارستان بیرون از زندان منتقل کرده بودند ولی با کارشکنی ماموران جنایتکار در بیمارستان بیرون از زندان هیچ اقدام درمانی در رابطه با وی صورت نگرفت و همان روزایشان به بند وزندان اوین بازگشت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...