ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش

بنابر گزارشهای خبرگزاریهای بین اللمللی دولت دو حزبی اتریش حجاب در مدارس ابتدائی این کشر را ممنوع کرد. بر طبق این گزارشها اگر چه در این قانون نامی از حجاب اسامی برده نشده است اما گفته شده است که این ممنوعیت شامل «لباس ایدئولوژیک یا مذهبی» است که با پوشاندن سر مرتبط باشد، اما نمایندگان متعلق به هر دو حزب عضو ائتلاف حاکم تصریح کرده‌اند که این قانون روسری اسلامی را هدف گرفته است.

سباستین کروز صدراعظم اتریش از حزب راست میانه مردم به یک شبکه رادیویی گفته است “هدف ما مقابله با هر جامعه موازی در اتریش است.

هانس کریستین اشتراخ معاون صدراعظم اتریش از حزب آزادی در حساب فیس بوک خود نوشته است دولت به دنبال دفاع از دختربچه‌ها در برابر اسلام سیاسی است.