ممنوع‌الخروج‌شدن محمد خاتمی از منزل

نیروهای امنیتی از خروج محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران از منزل مسکونی خود جلوگیری کرده اند.

به گزارش سحام نیوز نهادهای امنیتی به خاتمی اطلاع داده اند که حق خروج را ندارد و به محافظان وی نیز “دستور مشابهی مبنی بر ممنوعیت خروج رئیس دولت اصلاحات از منزل” داده شده است.

شخص نیست چرا جلوگیری از خروج رئیس دولت اصلاحات از طریق ابلاغ پیام صورت نگرفته و نیاز به حضور ماموران در محل بوده است.

سحام نیوز از یک شاهد عینی نقل کرده که “سه ماشین متعلق به یکی از نهادهای امنیتی” برای جلوگیر ی از خروج رئیس جمهور اسبق ایران در مقابل منزل او مستقر شده اند.

سایت کلمه نوشته محمد خاتمی قبل از ممانعت ماموران، قصد حضور در مراسمی را داشته ولی توضیح بیشتری در مورد این مراسم نداده است.

این سایت افزوده است که دادستانی در دو سال گذشته، در موارد دیگری هم جلوی خروج او از منزل را برای شرکت در مراسم‌ خاص گرفته است.

۵ مهرماه، محمد انجام، وکیل محمد خاتمی، اعلام کرد که آقای خاتمی از آغاز مهر ماه جاری به مدت سه ماه از حضور در “مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی” منع شده است.

انجام تاکید کرد “برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی” به آقای خاتمی داده شده که در آن “به تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی”، رئیس جمهور سابق ایران از حضور در جلسات عمومی منع می‌شود.