منطقه ۷شهرداری تهران دست چه کسانی است؟ کفتارها افشا میکنند

انصاف نیوز، قرار بود لیست املاک شهرداری تهران (املاک مصادیق بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها) که در اختیار دیگران گذاشته شده تا اسفند ۹۷ منتشر شود. اما این لیست که توسط شهرداری تهران تهیه شده و در اختیار اعضای شورای شهر قرار دارد، از طریق مجاری رسمی تا کنون منتشر نشده است.

در ادامه لیست املاک شهرداری در منطقه هفت را مشاهده می‌کنید که برای اولین بار به نقل از انصاف نیوز منتشر می‌شود.

از میان ۵۳ ملک شهرداری منطقه ۷ که به غیر واگذار شده پرسنل شهرداری نقش مهمی دارند. ۲۳ آپارتمان در منطقه ۷ مجموعا به متراژ ۱۴۲۷ متر در اختیار پرسنل شهرداری است. به جز این ۲۳ نفر تنها دو شخص حقیقی دیگر از شهرداری این منطقه ساختمان دریافت کرده. آقای یلوه یک باب مغازه‌ی ۲۴ متری در اختیار دارد. نماینده مشاور سابق اجرایی طرح مصلی نیز یک آپارتمان ۱۶۸ متری در اختیار دارد.

سپاه پاسداران ۴ ملک از املاک شهرداری را در اختیار دارد. یک ملک ۵۱۰ متری برای طرح شهید شاطری که در مناطق دیگر نیز املاکی را در احتیار دارد. یک ملک ۸۰ متری، یک آپارتمان ۲۵۰ متری در اختیار نیروی مقاومت بسج ۱۷۸ شهید چراغ و یک ملک ۱۸۰۰ متری تجاری در منطقه ۷ در اختیار سپاه است.

قوه قضاییه یک ساختمان ۲۵۳۹ متری برای دادسرای منطقه ۷ و ۴۲۰۰ متر زمین در اختیار دارد.

۳ هیات مذهبی از املاک شهرداری منطقه ۷ بهره برداری می‌کنند. هیات آل یاسین ۱۹۷۱ متر زمین در اختیر دارد. هیات رهروان شهدا ۷۳ متر و یک هیات مذهبی دیگر که نامی از آن قید نشده ۹۷ متر آپارتمان در اختیار دارد.

۲ مسجد سه ملک شهرداری را در اختیار دارند. مسجد جبرئیل ۱۵۰ متر زمین برای طح توسعه خود از شهرداری گرفته و ۱۴۸ متر زمین را هم به عنوان نمازخانه‌ی موقت استفاده می‌کند. ۳۴۵ متر زمین هم در اختیار طرح توسعه مسجد صفا است.

بنیاد جهادی مهر الرضا (ع) یک ملک ۵۸۸ متری و یک مغازه‌ی ۷ متری در اختیار دارد. حجت الاسلام غلامرضا قاسمیان از چهره‌های نزدیک به قالیباف که پس از ریاست او در مجلس رئیس کتابخانه‌ی مجلس شد از اعضای هیات مدیره‌‌ی آن است.

۶۰ متر مغازه تجاری در اختیار موسسه شهر کتاب است که مهدی فیروزان، صادق خرازی و سید محمد بهشتی از اعضای هیات مدیره‌ی آن هستند.

۱۲۳ متر ساختمان در اختیار رهپویان بیداری اسلامی که اطلاعاتی از آن در دسترس نیست است.

۲۳۷۴٫۳۷ متر زمین در شامل مسجد، کتایخانه، کافه و… در اختیار هیات امنا مجموعه فرهنگی امام رضا است.

۵۵۳ متر ساختمان در اختیار موسسه‌ی قرآنی ندای ملکوت است که سید حسین کوششی معاون سابق سازمان تبلیغات اسلامی رئیس هیات مدیره‌ی آن است.

موسسه خیریه رهروان قائم آل محمد نیز ۱۸۴ متر ملک در اختیار دارد. تعدادی از اعضای هیات مدیره‌ی این موسسه در شرکت‌های منطقه آزاد انزلی با هم همکار هستند.

لیست املاک شهرداری‌ تهران در منطقه 7

نشانی ملکعرصهاعیاننوع ملکنام استفاده کننده(بهره بردار)توضیحات
بزرگراه رسالت خ شهید کابلی خ شهید آریان محمودی پلاک ۱۲۴-۱۲۶۳۵۷٫۱۹۲۵۳۹ملکدادسرای ناحیه۷ 
خ آیت اله مدنی۵۱۰٫۱۰۰زمینواگذاربه پروژه شهید شاطری سپاهبر اساس صورت جلسه ۴۰۰۶ تاریخ ۹۳/۱/۳۱ و با هماهنگی سازمان املاک تحویل داده شده است
خ بهشتی خ پاکستان ک دوازدهم پ۲۴۰۱۶۵٫۸آپارتماننماینده مشاور سابق اجرایی طرح مصلیدستور شهردار سابق آقای نگهبان
خ بهشتي خ پاکستان ک حکيمي پ۱۰۰۱۶۵آپارتمانتوسط شهردار وقت تحویل شددستور شهردار سابق آقای نگهبان مستندات نداریم
خیابان علی اکبری – اراضی عباس آباد۴۲۰۰۰زمیندادسرای ناحیه۷ و قوقضائیهبراساس صورت جلسه شماره ۸۶۸ تاریخ ۹۴/۲/۲۲ تحویل داده شده است
دماوند-نبش عاشقباه۰۳۷۹۰ملکدراختیار وزارت نیرو-پست برق اتوبوس برقیقزارداد بهر هبرداری به شماره ۰۶۹۵۸ تاریخ ۷۰/۹/۲۱
سهروردی جنوبی جنب راهنمایی رانندگی پ۱۷۴۷۶۷٫۳۷۲۵۵۷ملکراهنمایی رانندگیدر اختیار راهنمایی و رانندگی
شهید مدنی کوچه سرگیوه دومین مغازه پلاک۴۰ – ۲ دهنه مغازه۲۴۲۴مغازهتحویل آقای یلوهصورت جلسه شماره ۵۰۷/۴۷۰۰۲ تاریخ ۹۵/۹/۶ شهردار وقت آقای طلوعی
مدنی – شهید حسینی – پارک ولایت ( بوستان توکلی )۳۶۸۰زمیناحداث کلانتری۱۰۶صورت جلسه ۲۸۸۳۳ تاریخ ۹۴/۵/۲۶ براساس دستور قائم مقام شهردار آقای شریفی و شهردار وقت آقای نگهبان
خ معلم – خ شهیدان گوهری – کوچه شهید صیادی۱۵۰۳۱۸ملکطرح توسعه مسجد جبرئیلقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۱۱۰۲۵۰۰۸ تاریخ ۹۴/۱۱/۱۱
خ شهید مدنی – بن بست حقیقت پلاک۱۱۰۷٫۵۱۸۴٫۵ملکموسسه خیریه رهروان قائم آل محمدقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۹۵۴۶۵۸۳ تاریخ ۹۴/۳/۶
خ شهید مدنی – نبش خ فتحنائی۱۹۷۱٫۲۵۰زمینهیئت مذهبی آل یاسینقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۹۰۹۸۵۵۹ تاریخ ۹۳/۱۲/۱۰
خ سبلان شمالی – روبروی کوچه شهید پندی – پلاک ۲۰۶ قدیم۰۷۳٫۵ساختمانهیئت مذهبی رهروان شهداءقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۸۵۹۵۰۶۸ تاریخ ۹۳/۹/۱۵
خ مفتح جنوبی – خ ورکش- پلاک۷ قدیم۰۵۵۳ساختمانموسسه ندای ملکوتتوسط سازمان املاک تحویل و منطقه در این خصوص اقدامی نکرده است
خ خاقانی – مقابل دانشگاه تربیت معلم – پلاک ۱۱۵۱۷۲۲٫۳۶۷۰ساختمانباشگاه جهان دیدگان – ستاد توان افزایی سازمانهای مردم نهاد شهر تهرانبه صورت NGO و زیر نظر معاونت اجتماعی
خواجه نظام الملک – بالاتر از سه راه زندان ( انتهای گوهری )۱۴۸٫۹۹۰زمیننمازخانه موقت مسجد جبرئیلبراساس دستور قائم مقام شهردار تهران آقای [عیسی] شریفی طی نامه شماره ۳۵۰/۱۲۱۲۷۰۹ تاریخ ۹۵/۹/۳۰
خ اجاره دار کوی صیادی پلاک۱۲۵۱۵۰۰زمینتخریب باقیمانده صفر- طرح توسعه مسجد جبرئیلقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۱۱۰۲۵۰۰۸ تاریخ ۹۴/۱۱/۱۱
خ شهید مدنی- جنب کوی نظری پ۶۹۷٫۲۸۱۹۷ساختمانگروه ان ای و هیات عزاداریتوسط معاونت اجتماعی منطقه براساس تفاهم نامه ۹۴/۶/۱۵ تحویل داده است
خ انقلاب – کوچه شهردار۲۸۰٫۹۳۳۹٫۷۵ساختمانخانه جغرافیاحسب دستور آقای شوشتری و شهردار وقت اقای طلوعی طی نامه شماره ۲۷۷۶۰ تاریخ ۹۶/۶/۸
بهار شمالی – کوچه طباطبائی – نبش کوچه گلبهار- پ۵۱۶۱۲۵۱ساختمانموسسه عقیقبراساس دستور شهردار وقت آقای میرعباسی نامه شماره ۹۴۳۴۴ تاریخ ۹۱/۱۱/۱۱ تحویل داده شده است
میدان امام حسین – نرسیده به پل چوبی – ابتدای نامجو – کوچه کیهان۵۸۸٫۶۳۰ملکبنیاد مهرالرضاقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۱۴۳۱۲۰۴۰ تاریخ ۹۶/۵/۲۲
خ انقلاب – تقاطع خ نامجو۲۳۷۴٫۳۷ زمینهئیت امناءمجتمع فرهنگی و مذهبی امام رضاجهت بهره برداری در سال۱۳۹۱ تحویل داده شده است
مدرسه فخر خ گرگان جنب مسجدالرضا کوچه کیهان پ۱۴۳۷ مغازهجهادی مهرالرضاقرارداد بهره برداری توسط سازمان املاک تهیه شده است شماره نامه ۳۵۰/۱۴۳۱۲۰۴۰ تاریخ ۹۶/۵/۲۲
خ مدنی جنب مسجد صفا پ۳۰۶-۳۰۸۳۴۵ زمینطرح توسعه مسجد صفادر سنوات قبل تحویل مسجد شده است
خ نامجو۸۰۴۶٫۸ملکسپاه محمد رسوا…حسب دستور شهردار وقت اقای طلوعی طی نامه شماره ۴۵۸۹۳ تحویل داده شده است
میدان امام حسین۱۸۰۰ تجاریدراختیار سپاهصورتجلسه تحویل شماره ۴۸۴۵۳ تاریخ ۹۲/۸/۹ شهردار وقت آقای میرعباسی
خ محسن آزادی – خالقی – بن بست شیخ پ۱۰۱۲۳٫۵۱۰۷ساختمانرهپویان بیداری اسلامیبراساس دستور شهردار وقت تهران آقای قالیباف تحویل داده شده است و تمدید برای نامه شماره ۹۰/۱۶۵۱۸۳ معاون احتماعی مرکز آقای ایازی
مدنی جنب مسجد امام حسن مجتبی۳۱۳۴۴۲مسکونیدرمانگاه خیریهدر زمان شهردار وقت آقای احمدی نژاد تحویل داده شده است
خ نظام آباد۲۰۰۲۵۰آپارتماننیروی مقاومت بسج ۱۷۸ شهید چراغیبراساس صورت جلسه ۳۵۰/۱/۵۳۵۸۹۶ تاریخ ۹۴/۵/۷
خ آپادانا – ناحیه ۴ ۶۰تجاریشهرکتابدر داخل ملک ناحیه ۴ شهرکتاب در همکف است
خ استاد حسن بنا جنوبی- خ قدس- پلاک ۲۷ – ط دوم ضلع شمال غربی ۱۰۵آپارتمانمهدی باباپورپرسنل منطقه
خ استاد حسن بنا جنوبی- خ قدس- پلا ک۲۷ ۱۰۵آپارتمانلطفعلی عباسدوستپرسنل منطقه
خ استاد حسن بنا جنوبی- خیابان قدس- نبش گل پلاک ۲۸ – طبقه دوم شرقی ۱۲۰٫۳آپارتمانحسین موسی زادپرسنل منطقه
خ استاد حسن بنا جنوبی- خ قدس- پلاک ۲۷ ۱۰۴آپارتمانمهدی خضر پورپرسنل منطقه
خ برزگران- پلاک ۴۳ ۷۹٫۷۴آپارتمانمهدی احمدیپرسنل منطقه
خ برزگران- پلاک ۴۳ ۷۴٫۹آپارتمانسعید حیدریپرسنل منطقه
برزگران- پ ۴۳ ۷۴٫۹آپارتمانمنوچهر افسریپرسنل منطقه
سبلان شمالی- امین اله- پ ۸ ۷۲٫۷۴آپارتمانخانم تقوا (قرارداد سازمان املاک) طبق دستور شهردار تهرانپرسنل سازمان املاک
سبلان شمالی- امین اله- پ ۸ ۷۰آپارتمانمحمد روشنپرسنل سازمان بازرسی
سبلان شمالی- امین اله- پ ۸ ۷۰آپارتمانروزبهانیپرسنل منطقه
مسیل باختر- نبش بن بست گل- پ ۲۱ ط۲ ۸۰٫۸آپارتمانعلیرضا گلزردیپرسنل منطقه
مجیدیه جنوبی- خ قدس پلاک۱۸ ۶۹٫۷۳آپارتماناکبر پاهنگپرسنل منطقه
خ اجاره دار- کوچه۱۹ پ ۱۰۱۸۲۷۵آملکحجت مرحمتی (نیروی سازمان املاک)پرسنل سازمان املاک
بزرگراه رسالت- نرسیده به بزرگراه صیاد شیرازی پ ۱۰۹ – طبقه دوم ۱۱۳٫۵۷آپارتمانمهرداد دزفولیپرسنل منطقه
خ سبلان شمالی- قبل از کوچه چشمی ۶۰آپارتمانراحل قنبرزادهپرسنل منطقه
سبلان – سنجری پ ۵۴ ۴۸٫۲۱آپارتمانخواجه پورپرسنل منطقه
خ نامجو- ک شهید تیموری- بن بست ابراهیم پ۱۲ ۶۱٫۳آپارتمانرزمجوپرسنل منطقه
اجاره دار- اروجنی- پ ۳۵ ۶۲٫۳۹آپارتمانمصطفی پارپرسنل منطقه
رسالت- پ ۲۲۰ ۶۴٫۴آپارتمانمحمد صبوریپرسنل منطقه
خ محسن آزادی ک علیرضا عسگری پ ۲۶ ۵۸٫۴۵آپارتمانعلیرضا کردیپرسنل منطقه
خ برزگران – پ۴۵ ۷۴٫۹آپارتماندر اختیار آقای خالقی نژادپرسنل منطقه
خ دماوند نرسیده به میدان امام حسین پ ۱۳۵۳ ۴۰آپارتماندر اختیار آقای سبزی پور گنجیپرسنل منطقه
خ شهید مدنی ایستگاه آبان – پ۷۷۷ ۹۰آپارتمانحسین افروغپرسنل منطقه

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: