مهدي ابريشم چي: عقب نشيني رژيم از برنامه هسته اي به سقوط رژيم ميانجامد

مهدی ابریشمچی عضو بلند پایه شورای ملی مقاومت در مصاحبه باه روزنامه السياسه- کويت پیشبینی کرد که عقب نشینی رژیم از برنامه هسته اي به سقوط رژيم ميانجامد به سقوط رژیم میانجامد

متن برگردان مصاحبه با مهدي ابريشمچي مسئول كميته صلح و امنيت شوراي ملي مقاومت ايران
«معناي عقب نشيني و عدول رژيم ايران از برنامه هسته اي، سقوط اين رژيم مي باشد نسبت به شيوه هاي اين رژيم در فريبكاري و گول زدن و نيز فريب خوردن غرب از بازي آخوندها و مانورهايشان هشدار مي دهيم بعد از مردم ايران اعراب و مسلمانان، قربانيان رژيم ايران هستند مهدي ابريشمچي مخالف ايراني تاكيد نمود كه بر اساس اطلاعات مختلفي كه سازمان مجاهدين خلق در اختيار دارد، رژيم ايران به ساختن و توسعه سايت هاي مخفيانه پروژه هسته اي ادامه مي‌دهد.

ابريشمچي كه مسئول كميته صلح و امنيت شوراي ملي مقاومت ايران، كه مقرش در پاريس است، مي‌باشد، ضمن تاكيد بر دقت و درستي اطلاعاتي كه در همين رابطه از منابع آن ‌ها به اين سازمان منتقل شده است گفت: محسن فخري‌زاده يك شخص كليدي در برنامه هسته اي رژيم ايران است و اطلاعات زيادي از اين پروژه دارد. به همين دليل، رژيم ايران به نمايندگان آژانس بين‌المللي اتمي اجازه نمي‌دهد كه با وي ملاقات و ديدار كنند .

السياسه با ابريشمچي گفتگويي به عمل آورده است كه آن‌چه كه در زير مي‌آيد متن اين گفتگو مي‌باشد:

سوال : آيا در مورد سايت هاي مخفي هسته اي رژيم ايران اطلاعاتي به غير از آن‌چه كه افشا نموديد داريد؟ چگونه به اين اطلاعات دست پيدا كرده ايد و نسبت به آن اطمينان داريد؟
ابريشمچي : بر اساس اطلاعات تاييدشده اي كه به مقاومت ايران رسيده است، رژيم ايران درحال حاضر غرق در ساختن و توسعه سايت هاي موازي و مخفي پروژه هسته اي خود مي‌باشد. ما در ماه ژوئيه گذشته و نوامبر جاري دو سايت مخفي، يكي در منطقه دماوند سايت معدن و دومي سايت 012 در مجتمع هفت تير در منطقه اصفهان را اعلام كرده ايم. منابع ما اطمينان دادند كه سايت هاي مخفي ديگري نيز وجود دارد و ما درحال حاضرتلاش مي‌كنيم در اين مورد اطلاعات جمع آروي كرده و آن را تدقيق كنيم…

سوال : فردي كه به پدر برنامه هسته اي رژيم ايران توصيف مي شود كيست و چرا رژيم ايران درخواست هاي آژانس اتمي را براي ديدار با وي رد مي‌كند؟
ابريشمچي : شوراي ملي مقاومت ايران براي اولين بار كسي كه محسن فخري‌زاده ناميده مي‌شود را طي كنفرانسي در پاريس در نوامبر 2004 افشا نمود. اين فرد متولد 1961 مي‌باشد و داراي گواهينامه دكتراي فيزيك است. وي متاهل و داراي فرزند مي‌باشد و بلافاصله پس از پيروزي انقلاب عليه شاه، وارد سپاه پاسداران شده است. اكنون از درجه سرتيپي در نيروهاي سپاه برخوردار است. او يك فرد كليدي در برنامه تسليحاتي هسته اي رژيم ايران مي‌باشد…

سوال : شما تاكيد مي‌كنيد كه رژيم ايران درحال دست‌يابي به سلاح هسته اي مي‌باشد تا با آن اعراب و نه اسراييل را هدف قرار دهد. چه چيزي شما را به داشتن چنين اعتقادي رهنمون مي‌شود؟
ابريشمچي : اولاً اگر اصول و معيارها و نه شعارها، نمايشات و نتيجه را در نظر بگيريم، آن هم نه تنها در كوتاه مدت بلكه در طول 33سال عمر رژيم ولايت‌فقيه، آن‌گاه واقعيت به روشني و وضوح براي همه آشكار مي گردد. واقعيت اين است كه پافشاري و اصرار روي 8سال جنگ ايران و عراق توسط اين رژيم وجود داشت كه با عقب نشيني نيروهاي عراقي به مرزهاي بين‌المللي، شرايط آتش بش و صلح در سال 1983 براي آن فراهم آمده بود. اما رژيم ايران اين امر را نپذيرفت و براي حفظ سپاه قدس و تقويت آن، بعد از آتش‌بس نيز، جهت ادامه دخالتهايش در عراق و مسلط شدن بر اين كشور، تلاش كرد.

به نقل از سایت ایران اسرار