موضع گیری انگلیس درباره حمله به تاسیسات آرامکو

موضع گیری مشکوک انگلیس درباره حمله به تاسیسات آرامکو

دومنیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس، امروز یکشنبه موضع گیری جدیدی را در خصوص حملات انجام شده به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان انجام داده است.

دومنیک راب، وزیر امور خارجه انگلیس، در اظهارات خود گفت: بر اساس اطلاعاتی که مشاهده کرده ام متوجه شده ام که تقریبا غیر ممکن است که حوثی ها در حمله به آرامکو دست داشته باشند. اینکه بگوئیم این حملات توسط حوثی ها انجام شده فاقد اعتبار است. 

وی در ادامه گفت: قبل از آنکه مسئولیت این حملات را متوجه فردی بکنیم می خواهم که موضوع کاملا برایم شفاف و مشخص شود زیرا اقدامی که می خواهیم انجام دهیم قدرتمند و با حمایت گسترده خواهد بود. مهر