موگرینی گندش را دراورده است

علیرغم حمایتهای همه جانبه موگرینی که اخرین ماههای کار خود را در اتحادیه اروپا میگذراندو گویا دلباخته اخوندها و ملاهای ایران است امروز لیرضا سلیمی در نشست علنی مجلس رژیم با نارضایی از موگرینی در تذکری شفاهی اظهار داشت: خانم موگرینی، نقشه مخدوش ایران را در اتاق خود نصب نکنید. با دم شیر بازی نکنید، از یک طرف لبخند نزنید و از طرف دیگر القا نکنید که نقشه ایران قابل دستکاری است،

نماینده مردم محلات و دلیجان گفت: آیا با مستمری که اکنون معلولان دریافت می‌کنند، امکان گذران زندگی وجود دارد. معابر برای معلولان متناسب سازی نشده و در زمینه اشتغال آن‌ها نیز قانون ۳ درصد اجرایی نشده است.

سلیمی ادامه داد: در فصل اجاره‌ها هستیم، چه کسی به داد مردم می‌رسد؟ مردم رنج بیشماری می‌برند و مشخص نیست باید به چه کسی پناه ببرند. ایلنا