نادران: گواهی کار بذرپاش در یک موسسه پژوهشی جعلی بود

دروغگویی و فساد در همه سطوح این رژیم نهادینه شده است و هر چه بیشتر به لحاظ فکری و عقیدتی به خامنه ای نزدیک باشند، این فساد بیشتر و بقول خودشان جهت خیر و صلاح انرا انجام میدهند. حالا فکرش را بکنید اینها خود را نماینده مردم معرفی میکنند و میخواهند قانون تصویب کنند که مردم انرا محترم بشمارند و انجام بدهند.

باید به این دزدان حق مردم گفت: اولا دزد و فاسد شما ها هستید و این ربطی به مردم ایران ندارد و مردم هرگز چنین نمایندگان شارلاتان و دزدی ندارند.

نادران نماینده رژیم در مجلس یازدهم که خودمعلوم نیست چگونه به مجلس راه یافته است روز گذشت برای تخلفات و کارهای غیرقانونی دوستانش گفت: “کسی که برای مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات سند گواهی کرد در یک موسسه پژوهشی آورده بود به جعلی بودن آن سند اعتراف کرد. “!!!!

وی به ایسنا گفت: ” انتخاب رئیس دیوان محاسبات یک آیین‌نامه اجرایی دارد که کمیسیون بودجه پیشنهاد می‌دهد و کمیسیون آیین‌نامه آن را مصوب می‌کند.آقای بحرینی در کمیسیون تدوین آیین نامه این را تغییر دادند به اینکه باید ۲۰ سال سابقه مدیریتی داشته باشد نه فقط سابقه کار. ولی ایشان با توجه به سن و سال و دوره هایی که مدعی بود کار کرده، نتوانست ۲۰ سال سابقه کار را به مجلس ارائه کند؛ لذا سند گواهی کارش در آن موسسه پژوهشی را آورد و بعدا کسی که نامه را امضا کرده بود در کمیسیون اصل ۹۰ اقرار کرد که برگه جعلی است و قصدش خیر بوده است و با سند جعلی سابقه کار جور کرده است.!!!!!!