«ناظران حقوق بشر سوریه» : حمله به کاروان نیرو‌های ایرانی در سوریه

گروه «ناظران حقوق بشر سوریه» مستقر در لندن امروز اعلام کردند که کاروانی از نیرو‌های ایرانی روز شنبه در سوریه توسط افراد ناشناس هدف قرار گرفته است.

به گفته ناظران حقوق بشر سوریه در حمله روز شنبه، هشت نفر از جمله یک ایرانی، چهار سرباز سوری و سه تن دیگر کشته شدند.

«رامی عبدالرحمان» رییس گروه ناظران حقوق بشر سوریه گفت که این حمله در نزدیکی مرز بین سوریه، اردن و عراق و توسط افرادی ناشناس اجرا شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...