نامه تخلیه شهرهای مرزی ایران به دلیل وقوع احتمالی جنگ

5f6ef88ca902e_2020-09-26_11-45نماینده پیرانشهر رژیم در پی انتشار نامه اش به دبیر شورای عالی امنینت ملی رژیم، پاسدار شمخانی گفت: نامه‌ تخلیه‌ روستاهای مرزی ایران بر اثر وقوع جنگ احتمالی، بر اساس امنیت مرزهاست .

کمال حسین پور در گفت‌وگو با رادیو پادیو گفت: این مصوبه چیز جدیدی نیست و چون روستاها خارج از نوار قرمز مرزی بوده، باید تخلیه بشوند. ۶ روستاست که که دوتای آن تاکنون تخلیه شده و برخی دو الی سه خانوار در آن زندگی می‌کردند.