نامه مادرشورشی مسن از ایران به همراه فیلم

امروز یک مادر شورشی مسن برایم نامه ای از ایران فرستاده است به همراه چند فیلم .(البته کیفیت فیلمها بالا نیست) با امید به سرنگونی این رژیم وبا ارزوی امدن همه مردم به صحنه برای جارو کردن این رژیم پلید و جنایتکار