نتیجه حکومت اخوندی، انفعال و یاس، همه حوزه ها در جامعه ایران را دربرگرفته است

محمدهاشم اکبریانی می‌گوید: در سال ۱۳۹۶ با این‌که فضا در حوزه ادبیات و انتشار کتاب بازتر شده بود، اتفاق خاصی رخ نداد و امسال هم گرفتار انفعال و یأس بودیم.

این داستان‌نویس و شاعر  در گفت‌گو با ایسنا درباره ارزیابی خود از وضعیت ادبیات در سال جاری اظهار کرد: ادبیات وضعیتی جدا از جامعه ندارد؛ از آن‌جایی که شاهد نوعی انفعال و یأس در حوزه‌های مختلف جامعه هستیم، طبیعتا ادبیات هم دچار این موضوع شده است.  با این‌که نویسنده‌ها فعال شده‌اند و کار خود را انجام می‌دهند اما آن‌چنان که باید در سطح جامعه تأثیرگذار نیستند.

اکبریانی در ادامه تأکید کرد: انفعال و یأس مانع از این می‌شود که نویسنده بتواند نیاز جامعه و نیاز خواننده خود را برآورده کند

او سپس بیان کرد: حرکت‌هایی در ادبیات صورت گرفته است؛ مثلا تعداد جوایز بیشتر شده و جوایز نفوذ بیشتری در جامعه پیدا کرده‌اند اما به دلیل انفعال و یأسی که وجود دارد، نفوذ به اندازه‌ای نیست که بتوانیم بگوییم می‌تواند جامعه ادبیات ما را از رکود بیرون آورد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...