نخست وزیر سوریه از یک حمله انفجاری جان سالم بدر برد

soriya nخبرگزاری فرانسه از قول تلویزیون الخبریه گزارش داد این حمله در محله مزه در دمشق روی داده و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، وابسته به مخالفان، یک محافظ وائل حلقی در جریان انفجار کشته شده است.

عکاس خبرگزاری فرانسه گفته است شماری از ماشینها و یک اتوبوس در محل انفجار دچار آتش سوزی شده اند.

گفته میشود نیروهای امنیتی سوریه محل انفجار را محاصره کرده اند.

تلویزیون دولتی سوریه هم گزارش داده است که انفجار امروز در ناحیه ای میان یک پارک عمومی و یک مدرسه در منطقه مزه در ناحیه غربی مرکز دمشق روی داده است. شماری از سفارتخانه خارجی و ادارات دولتی سوریه در این منطقه موقعیت دارند و به همین دلیل شدیدا از آن حفاظت می شود.

دیدبان حقوق بشر سوریه می گوید محافظ دومی و راننده نخست وزیر سوریه در این انفجار شدیدا زخمی شده اند.

وائل حلقی در ٩ اوت ٢٠١٢ بجای ریاض حجاب نخست وزیر سوریه شد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...