نشنال اینترست: زیردریایی های رژیم، بدنبال غرق کردن نیروی دریایی آمریکا

سباستین رابلین در نشنال اینترست نوشت: نیروی دریایی ایران برای مدتی طولانی در حال برنامه ریزی برای یک جنگ دریایی دفاعی در خلیج فارس بوده است.

دکترین دفاعی ایران مبتنی بر کاربرد ناوگان بزرگی از قایق های تندرو است که مجهز به موشک های ضد کشتی هستند. نیروی دریایی ایران در راستای بستن آبراهه باریک تنگه هرمز می تواند حملات ازدحامی علیه ناوهای دشمن در آب های خلیج فارس انجام دهد.

«انتخاب»؛ مینویسد: تهران برای پشتیبانی از این استراتژی جنگ چریکی خود بیست و یک زیردریایی کوچک کلاس قدیر را تولید کرده است. این زیردریایی ها از کلاس یونو کره شمالی نمونه برداری شده اند. روی هم رفته برای آب های کم عمق خلیج فارس محیط مناسبی برای عملیات های زیردیایی های کوچک هستند. ایران همچنین دارای سه زیردریایی بزرگتر و توانمندتر کلاس کیلو است که در دهه 1990 از روسیه خریداری شده بودند. زیردریایی های دیزلی کلاس کیلو می توانند به راحتی در آب های اقیانوس هند مامورت های تعیین شده را انجام دهند.

اداره اطلاعات نیروی دریایی آمریکا در ماه مارس 2017 گزارشی را در مورد زیردریایی کلاس بعثت منتشر کرد. آمریکا ادعا می کند که این زیردریایی در طول پنج سال آینده وارد ناوگان نیروی دریایی ایران خواهد شد. ظاهرا این کلاس توانایی شلیک موشک های کروز را دارد. چنین تسلیحاتی به زیردریایی های ایران اجازه می دهند که به اهداف دورتری حمله کنند. البته بعید به نظر می رسد که تهران به طور مستقل توانایی توسعه چنین فناوری را داشته باشد.

مطابق با گزارش های منتشر شده، اژدر فوق سریع حوت در آستانه ورود به ناوگان زیردریایی های ایران قرار دارد. این اژدر می تواند به سرعت دویست مایل در ساعت دست پیدا کند و چهار برابر نسبت اژدرهای مدرن عادی سریع تر است. تلویزیون ایران اولین بار در سال 2006 گزارشی در مورد آزمایش این اژدر منتشر کرد. این سلاح در سال های 2015 و 2017 نیز مورد آزمایش قرار گرفته است. البته ما اطلاعاتی در مورد نتایج این آزمایش ها در دسترس نداریم. تحلیل گران نظامی معتقدند که این موشک از اژدر شکوال روسیه الگوبرداری شده است.