نقش حسن روحانی در بمب گذاری آرژانتین

مرکز یهودیان، در بوینس ایرس 1994

مرکز یهودیان، در بوینس ایرس ۱۹۹۴

طبق کیفرخواست رسمی دادستان آرژانتین در سال ۲۰۰۶، حسن روحانی عضو کمیته شش نفره ای بود که بمب گذاری را تصویب کرد. بر اساس گزارشی که در”فری بیکون”  روحانی در انزمان، ۱۹۹۳، در مقام منشی شورای انتیت نظام بوده که طراحی بمب گزاری مرکز یهویان در بوینس انجام داده است.

گزارش دادستانی ارژانتین از قول یک مامور ضد اطلاعاتی رژیم، ابولقاسم مصباحی فاش ساخته بود که رفسنجانی و خامنه ای دستور این بمبگذاری را صادر کرده بودند.

از جمله دیگر افرادی که در این کمیته مورد اتهام دادستانی ارژانتین است، احمد وحیدی، وزیر دفاع فعلی رژیم، محسن رضائی، فلاحیان، ولایتی میباشند.

مرکز یهویان در بوینس ایرس در سال ۱۹۹۴ بوسیله بمبی پر قدرت منفجر شد که در اثر ان ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی شدند.

مقامات ارژانتین انگشت اتهامات را به سوی ایران نشانه رفته اند ولی تا کنون کسی در این مورد محاکمه نشده است.

شش نفره نامبرده کماکان در لیست پلیس بینالمللی،اینترپول، قرار دارند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...