نماز جماعت در قم بمنظور مخالفت با ویروس کرونا!!!!!!

روحانیون قم در مخالفت با ویروس کرونا، نماز جماعت را در حرم حضرت معصومه برگزار کردند و این درحالی است که مصوبه شورای تامین استان ار مردم این استان خواسته است به توصیه های پزشکی عمل کنند و از جمله عدم حضور در اجتماعات . در قم چند تن از مراجع تقلید با صدور پیام های ویدئوی، عمل به توصیه های پزشکی از جمله عدم حضور در اجتماعات را حجت شرعی خوانده و خواستار رعایت آن از سوی شهروندان شدند. ایرنا

اما گویی عده ای برای مقابله با این ویروس ان را خرافی میدانند و میگویند نماز جماعت میتواند این بیماری را شفا بدهد.!!!!!!