نماینده مجلس: بازداشت حدود ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات بنزینی

بازداشت حدود ۷۰۰۰ نفر در اعتراضات بنزینی

سیدحسین نقوی‌حسینی نماینده مجلس رژیم در کمیسونهای مجلس تعداد بازداشتی های قیام را حدود 7هزار نفر اعلام کرد.

بنا به گفته افتاب نیوز اما ولی اعلام تعداد دقیق بازداشتی‌ها و همچنین سایر مباحث مربوط به موضوع بنزین و جنجال‌هایش را به اظهارنظر مقامات رسمی موکول کرد.

رژیم قبلا اعلام کرده بودکه حدود 1000تن رادستگیر کرده است.