نگاه شاملو در مورد هنرمندانی که خود را در خدمت حاکمیت قرار میدهند

نگاه و نظر شاعر شاعران، زنده یاد احمد شاملو در مورد “هنرمندانی” که همانند کسانی که در تالار رودکی به استقبال آخوند حیله گر حسن روحانی، ولی فقیه ارتجاع رفته تا به جنایات رژیم مشروعیت بدهند.

برای دانلود این فیلم، لطفا اینجا را کلیک کنید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...