نگرانی رژیم آخوندی از سقوط قریب الوقوع رژیم اسد

حسین شیخ الاسلام مشاور بین المللی رئیس مجلس رژیم ایران گفته است حکومت بشار اسد باید خود را برای دخالت نظامی خارجی آماده کند چرا که غربیها همه آبرو و تعهدهای بین المللی خود را گرو گذاشتند تا حکومت اسد سقوط کند.

وی سپس با لحن تهدیدآمیزی افزود، با دخالت نظامی خارجی، منطقه منفجر خواهد شد و بشار اسد نیز آن قدر موشک دارد که از اسراییل انتقام بگیرد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...