نگهبانان جنگل حدود 8 ماه است که حقوق دریافت نکرده اند

حقوق عقب افتاده نگهبانان جنگل پس از 8 ماه پرداخت می‌شود

خلیل آقایی – رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری – ماه گذشته اعلام کرده بود که متاسفانه به دلیل مسائل و مشکلات مالی کشور، چندین ماه است که سازمان جنگل‌ها بودجه‌ای برای پرداخت حقوق نگهبانان و قرق‌بانان جنگل دریافت نکرده است. اکنون نیز در حال رایزنی در رابطه با این موضوع هستیم و به‌زودی حقوق عقب افتاده نگهبانان و قرق‌بانان جنگل‌های شمال پرداخت می‌شود.

به گفته پورمقدم رییس شورای عالی جنگل در حال حاضر حدود سه ماه از حقوق عقب افتاده قرق‌بانان و نگهبانان جنگل پرداخت شده است و سازمان جنگل‌ها پیگیر است تا مابقی آن را تامین و به شرکت‌ها اختصاص دهد. ایسنا