نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بزرگداشت فروهر‌ها ممانعت کردند

بر اساس گزارشهای دریافتی، نیروهای امنیتی و سرکوبگر رژیم از برگزاری مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر که قراز بود روز شنبه در منزل انها برگزار شود ممانعت کرد.

بر اساس این گزارشها، نیروهای لباس شخصی و نیروهای امنیتی از دو ساعت از قبل از اغاز مراسم ب با حضور گسترده خود مانع از ورود مردمی شدند که قصدشرکت در مراسم را داشتند.

پیش‌تر پرستو فروهر در مصاحبه‌ای گفته بود: «در پایان وقت روز اداری پنج شنبه که مرا احضار کردند اعلام نمودند که محدودیت‌هایی باز هم خواهد بود و فقط اقوام خواهند توانست در مراسم شرکت کنند. خط قرمزهایی هست که در طول مراسم رعایت نمی‌شود. این خط قرمز‌ها مسلما یادآوری و بزرگداشت خاطرهٔ مخالفان سیاسی است که بر سر آزادی تلاش کردند. داد خواهی جنایت‌های سیاسی در ایران که زخم باز وجدان عمومی را جریحه دار کرده و ما امیدورهستیم که با پا فشاری بر سر آن، یادآوری و دادخواهی ادامه پیدا کند.»

وی همچنین گفته بود: «متاسفانه با توجه به تجربه من در دو سال گذشته بایستی گفت درست است که اعلام ممنوعیت صریح همچون گذشته نشده است ولی چارچوب‌های تحمیلی به هیچ وجه کمتر از گذشته نشده است.»

لازم به ذکر است سیزده سال پیش در سی‌ام آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، دو فعال ملی گرای شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود کشته شدند.