نیروی شبه نظامی جدید رژیم برای کشتن عراقیان وطن پرست

یک گروه شبه نظامی رژیم ایران در عراق بعد از سفر الکاظمی، با نام تیپ «المنتقمون» به تازگی اعلام موجودیت کرده است.

به گزارش شفقنا، در بیانیه این گروه شبه نظامی ایران آمده است که وظیفه خود را تحت پیگرد قرار دادن اعضای حزب منحله بعث و اخراج نیروهای آمریکایی از عراق می‌داند.

المنتقمون در بیانیه خود خطاب به اعضای حزب بعث گفت: «فرار کنید وگرنه شما را به نزد بزرگتان صدام حسین می‌فرستیم.»

این گروه تازه تأسیس همچنین از آمریکا نیز خواست تا فورا خاک عراق را ترک کند و از مصطفی الکاظمی نیز خواست تا با اجرای مصوبه پارلمان نیروهای آمریکایی را از عراق اخراج کند؛ در غیر این صورت با شیوه مخصوص خود این کار را انجام خواهند داد.

المنتقمون همچنین قطعه ویدوئوی در یوتیوب بارگزاری و از اعلام موجودیت خود خبر داده است.