هزینه خانوار کارگری به ۶ میلیون و ۸۰۰ رسید

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره هزینه زندگی کارگران گفت: میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹به ۶میلیون و ۴۰۰هزار تومان تا ۶میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است، فاصله بین هزینه و درآمد بسیار زیاد است.

به گزارش تسنیم، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار و نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره هزینه زندگی کارگران گفت: افزایش حمل و نقل؛ پوشاک؛ اجاره بها و قیمت خوراکی و… باعث شد میانگین هزینه سبد معیشت خانوار در حداقلی‌ترین حالت در سال ۹۹ به ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار بیان کرد: در چنین شرایطی به طور مثال اگر بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰۰ میلیارد تومان است. اگر دلار ۱۰ تومان باشد این رقم است زمانی که دلار ۲۰ هزار تومان می‌شود، بدهی دولت نیز نصف می‌شود؛ چون ارزش پول نصف شده است. دولت با این کار کاهش دیون خود را دنبال می‌کند.

وی گفت: قیمت مرغ در یک شب ۲۵ درصد گران می‌شود و از ۱۱ هزار تومان به ۱۵ هزار تومان افزایش قیمت می‌یابد.

کارگران در منجلاب عدم تأمین معیشت گرفتار شده اند. شکاف سبد معیشت و درآمد گسترش، شکاف طبقه غنی و فقیر به شدت افزایش یافته است.