هشدارهای تورمی رئیس مرکز آمار

دکتر امیدعلی پارسا  زنگ های خطری را  به صدا در می آورد و با اشاره به نرخ تورم ماهیانه 5.2 درصد در مرداد ماه هشدار می‌دهد که معنی این نرخ یعنی اگر با همین فرمان پیش برویم طی یک سال نرخ تورم به 60 درصد می‌رسد.

پارسا اعلام می کند: ما به درستی به مسئولان و سیاست گذاران و برنامه نویسان کشور اعلام کردیم که تورم ماه های تیر و مرداد بسیار شدید است و نباید ادامه یابد.

وقتی تورم نقطه ای مرداد نسبت به سال قبل 19.3 درصد اعلام شده است، فکر می‌کنیم که هرجا می رویم و هرچه می خریم نباید بیش از 19 درصد گران شده باشد، ولی تورم، میانگین افزایش موزون همه کالاها و خدمات مصرفی است.

یک مثال دراین زمینه مربوط به اجاره است، کسانی که اجاره منزلشان را در مرداد تمدید کرده اند به طور میانگین 30 درصد افزایش قیمت داشته اند، ولی اگر سراغ ریز این آمار برویم از صفر درصد رشد داریم تا 279 درصد؛یعنی کسانی را داریم که هیچ افزایش قیمتی نداشته اند و کسانی را داریم که تا 279درصد افزایش قیمت داشته اند ولی میانگین همه این ها 30 درصد است،

آیا معنی این 30درصد آن است که هرکجا بروید 30 درصد افزایش در اجاره وجود دارد؟ نه یک جا ممکن است کمتر یا بیشتر باشد.

سال گذشته متوسط تورم ماهیانه تقریبا 0.6 درصد بود، حالا این عدد 5.2 را با آن مقایسه کنید و ببینید چند برابر می شود. پس ما به درستی به مسئولان و سیاست گذاران و برنامه نویسان کشور اعلام کردیم که تورم ماه های تیر و مرداد بسیار شدید بود و نباید ادامه یابد .

تورم 5درصد در ماه یعنی اگر با همین فرمان جلو بروید درسال می شود 60 درصد ولی ما چه می دانیم که ماه بعد چه اتفاقی می افتد.

وقتی تورم ماهیانه 2درصد شد، یعنی هشدار ولی وقتی 5 درصد شد مانند آن است که آدم پنج متری درخیابان دیده اید.

نورم نقطه به نقطه،  برای مرداد ماه به طور میانگین 19.3 درصد است که برای کالاهای خوراکی 26 درصد و برای کالاهای بادوام حدود 39 درصد است. این ها واقعیت های اقتصادی و کف بازار و حاصل قیمت گرفتن از 75 هزار مغازه درسراسر کشور است. خراسان