هشدار شرکتهای خارجی به وجود فساد اداری در ایران

خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران روز دوشنبه 11 فروردین طی گزارشی نوشته است که شرکت های اروپایی برای ورود به ایران چندین مورد را ذکر کرده اند که مهمترین آن ادعای فساد اداری در ایران است.

بر اساس این گزارش، تلاش برای حذف بوروکراسی پیچیده موجود در صنعت نفت ، زمان بر بودن روال تصمیم گیری در شرکت ملی نفت ایران، فساد اداری و درخواست های نامتعارف از شرکت های خارجی توسط رده های اداری، مدیریت سلیقه ای، سیستم گمرکی ناکارآمد، فقدان زیرساخت های ارتباطی مناسب ، کمبود نیروی ماهر آشنا به زبان انگلیسی و نامشخص بودن رویه های تصمیم گیری از مهمترین انتقادات این شرکت ها نسبت به ساختار کنونی وزارت نفت محسوب می‌شود.