همتی: ادغام دو بانک دیگر وابسته به نیروهای مسلح

انتشار بیانیه هدف‌گذاری تورم از فردا/ ادغام دو بانک تا ۱۰ روز دیگر

از. انجا که چپاول و دزدی سپاه و نیروهای مسلح رژیم دیگر امکان پذیر نیست و مردم بخوبی دست انها را خوانده اند، حالا بانکهای ورشکسته نیروهای مسلح رژيم به سیستم بانکی که خود ان هم نیز ورشکسته است ادغام میشود. همتی، رئیس بانک مرکزی رژیم، از نهایی شدن ادغام دو بانک «مهر اقتصاد» و «حکمت ایرانیان» در بانک سپه تا ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: سه بانک باقیمانده  دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد.با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.