همدستی دولت و مجلس برای تاراج اموال کارگران

در صورت اجرای هر تصمیم غلطی با حرکت اعتراضی کارگران و بازنشستگان مواجه خواهید شد

یک فعال کارگری در قزوین از مواضع دیروز رئیس مجلس در جلسه اعضای کمسیون بهداشت درباره پرداخت نه بیست و هفتم هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی به خزانه دولت انتقاد کرد.

این فعال کارگری در ادامه‌ تصریح کرد؛ مسئولان رده بالا و نمایندگان مجلس متوجه باشند عواقب این‌گونه تصمیم‌گیری‌های غلط به جز دامن زدن به بحران‌های کارگری کشور نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت و آنها باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: باید به دولتی‌ها و مجلس‌نشینان اخطار داد در صورت اجرای هر تصمیم غلطی با حرکت اعتراضی کارگران و بازنشستگان مواجه خواهند شد و آنان بدانند آهِ کارگران دامان همه کسانی را که تیشه به ریشه کارگران و بازنشستگان می‌زنند، خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی که کارگران اموالشان را در یک روند تاریخی در چند دهه گذشته در آن ذخیره کرده‌اند، آنقدر وسوسه‌کننده هست که دولت و مجلسیان بخواهند به آن دست‌درازی کنند. این اتفاق با تصویب بند« ز» جامه عمل پوشید. ایلنا

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...