همدستی دولت و مجلس برای تاراج اموال کارگران

در صورت اجرای هر تصمیم غلطی با حرکت اعتراضی کارگران و بازنشستگان مواجه خواهید شد

یک فعال کارگری در قزوین از مواضع دیروز رئیس مجلس در جلسه اعضای کمسیون بهداشت درباره پرداخت نه بیست و هفتم هزینه‌های درمانی تامین اجتماعی به خزانه دولت انتقاد کرد.

این فعال کارگری در ادامه‌ تصریح کرد؛ مسئولان رده بالا و نمایندگان مجلس متوجه باشند عواقب این‌گونه تصمیم‌گیری‌های غلط به جز دامن زدن به بحران‌های کارگری کشور نتیجه‌ای دیگر نخواهد داشت و آنها باید پاسخگو باشند.

وی تاکید کرد: باید به دولتی‌ها و مجلس‌نشینان اخطار داد در صورت اجرای هر تصمیم غلطی با حرکت اعتراضی کارگران و بازنشستگان مواجه خواهند شد و آنان بدانند آهِ کارگران دامان همه کسانی را که تیشه به ریشه کارگران و بازنشستگان می‌زنند، خواهد گرفت.

وی ادامه داد: قدرت مالی سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی که کارگران اموالشان را در یک روند تاریخی در چند دهه گذشته در آن ذخیره کرده‌اند، آنقدر وسوسه‌کننده هست که دولت و مجلسیان بخواهند به آن دست‌درازی کنند. این اتفاق با تصویب بند« ز» جامه عمل پوشید. ایلنا