همسر «مهدی بازرگان» درگذشت

ضمن تسلیت به خانواده بازرگان با خبرشدیم که همسر مهدی بازرگان رییس دولت موقت ایران صبح امروز (یکشنبه) درگذشت.

ملک طباطبایی همسر مهدی بازرگان صبح امروز – 25 آذر ماه – درگذشت.

محسن محققی داماد خانواده بازرگان با تایید این خبر، خاطرنشان کرد: خانم طباطبایی به دلیل کهولت سن دار فانی را وداع گفته است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...