همکاری با اسد؛ ۴ فرد و ۵ شرکت از سوی خزانه داری آمریکا تحریم شدند

وزارت خزانه داری آمریکا ۴ فرد و ۵ شرکت را بدلیل ارتباط با دولت سوریه تحریم کرد.

این ۹ فرد و شرکت از سوی وزارت خزانه داری آمریکا متهم به تسهیل مبادلات مالی و انتقال محموله های سوخت و سلاح برای دولت سوریه هستند.

بر اساس تحریم های جدید، دارایی های این ۹ فرد و شرکت در حوزه قضایی آمریکا مسدود و شهروندان آمریکایی از معامله با آنها منع شده اند.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این تحریم ها محمد القاطرچی و شرکت وی را شامل می شود که متهم به انتقال سلاح و مهمات برای نظام سوریه تحت پوشش فعالیت های واردات و صادرات غذایی است و این شرکت تحت نظارت دستگاه اطلاعاتی سوریه است.

تحریم ها همچنین شامل یاسر عباس است که وزارت خزانه داری آمریکا وی را متهم به تسهیل عملیات واردات سوخت و سلاح از ایران کرده است.

همچنین وزارت خزانه داری آمریکا شرکت ها و افرادی در سوریه و لبنان را به اتهام فراهم آوردن نفت، سوخت و گاز برای نظام سوریه، تحریم کرده است.

عدنان العلی و فادی ناصر هم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده اند. خبرگزاری مهر

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...