استکهلم: تظاهرات در مخالفت با سفر نخست‌وزیر سوئد به ایران

استکهلم – امروز شنبه چهارم فوریه، جمع کثیری از سوئدی-ایرانیها و هواداران شورای ملی مقاومت در اعتراض به سفر استفان لون نخست‌وزیر سوئد به ایران در میدان سرگل گرد هم امده اند. 

تظاهران کنندگان با شعارهای خود از اسیفان لون و هیئت های بازرگانی همراه وی میخواهند که سفر خود به ایران را لغو کنند و انرا به به شرط ازادی همه زندانیان سیاسی و لغو مجازات اعدام، به عنوان قدم اول، به اینده موکول کنند.  

اسفان لون قرار اسا برای یک ملاقات دوروزه د رروزهای 11 – 12 فوریه در راس هیئت بزرگی از شرکتها و دوائر بازرگانی با مقامهای رژیم تروریستی حاکم بر ایران گفتگو کنند. 

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...