هنوز هلی‌کوپترهای آبپاش به خائیز نرسیده اند

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه رژیم به ایسنا گفت: هنور هلی‌کوپترهای آبپاش به منطقه خائیز این شهرستان نرسیده اند.

روح الله عزیزی گفت: در دو نقطه اتش سوزی خائیز همچنان ادامه دارد و نیروها در حال تلاش برای مهار آتش سوزی هستند.

وی یاداوری. کردم، اما هنوز هلی‌کوپترهای آبپاش به خائیز نرسیده اند

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کهگیلویه رژیم در خصوص وضعیت حیات وحش منطقه حفاظت شده خائیز خاطرنشان کرد: به حیات وحش منطقه خساراتی وارد شده اما زیاد نبود، بیشتر حیات وحش منطقه را به سمت زیستگاه‌های دیگر ترک کرده اند اما برخی پرندگان و جوجه آنها و مار و عقرب خسارت دیده اند و در آتش سوختند.

عزیزی تصریح کرد: از نیروهای مردمی انتظار کمک بیشتر در جهت مهار و خاموش کردن اتش سوزی جنگلهای خائیز داریم. ما نمی توان زمان دقیقی را برای مهار آتش سوزی اعلام کنیم