هوک: برجام توافق الزام‌آور حقوقی نیست؛ بلکه توافق سیاسی است!

برجام توافق الزام‌آور حقوقی نیست؛ بلکه توافق سیاسی است!

نماینده پیشین آمریکا در امور ایران با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اعلام کرد که برجام توافق الزام‌آور حقوقی نیست؛ بلکه یک توافق سیاسی است!

 به نقل از الجزیره، «برایان هوک» نماینده پیشین آمریکا در امور ایران امروز جمعه در سخنانی با طرح موضوعاتی حول مسئله برجام و قطعنامه شورای امنیت اعلام کرد: “توافق هسته ای یک توافق الزام آور حقوقی نیست؛ بلکه توافقی سیاسی است!

هوک در این خصوص ادامه داد: آمریکا برای بازگرداندن تحریم های ایران به اجازه کسی نیاز ندارد! بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اهرم فشاری برای بازگشت ایران به میز مذاکرات است.